Trend

Een trend die onvermijdelijk gaat doorzetten. Zo kenschetst Gijs Patijn – medisch adviseur connected care bij ziekenhuis Isala – de pre- en postklinische telemonitoring die het ziekenhuis samen met de huisartsen in de regio aan het opzetten is voor ernstige griepgevallen.

Het ziekenhuis en de huisartsen sorteren hiermee voor op een eventuele grootschalige griepuitbraak. Vorig jaar bleef die door de coronalockdown achterwege. Dat kán dit jaar ook weer gebeuren, maar de griep kan deze keer evengoed ook wel op forse schaal toeslaan. Tel daarbij op de verwachting van het OMT  dat het aantal ziekenhuisopnamen vanaf medio januari weer zal toenemen, en het is duidelijk dat daarbovenop een toestroom van grieppatiënten voor forse problemen kan gaan zorgen. Daarop kun je maar beter voorbereid zijn. Logisch dus dat Isala en de huisartsen hierop voorsorteren.

‘Een patiënt die thuis in een bed ligt is goedkoper dan een patiënt in een ziekenhuisbed’

De vraag is eerder waarom dit niet landelijk gebeurt. De opmerking van Patijn over die trend klinkt alsof hij verwacht dat dit wel zal gaan gebeuren. Dat staat of valt dan wel met samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerste lijn, Patijn zegt dit ook met zoveel woorden. Maar behalve samenwerking gaat het hier ook over geld. ‘De zorg wordt simpelweg te duur’, zegt hij erbij. Een patiënt die thuis in een bed ligt is goedkoper dan een patiënt in een ziekenhuisbed. En dat is voor de bv-Nederland een steeds belangrijker argument aan het worden om de zorguitgaven kritisch tegen het licht te houden.

Dus reken maar dat hij gelijk heeft dat deze trend onvermijdelijk gaat doorzetten. En ook dat die zich niet zal beperken tot griepzorg.

Delen