Twaalf uur

Op het moment dat ik op www.zorgvisie.nl het nieuwsbericht open met de kop 12-uursdiensten ziekenhuis weer op agenda, zie ik boven dat bericht een poll van Volgens Nederland: ‘Doorwerken tot 67 jaar: wat vind jij?’ Grappig, en ongetwijfeld geen toeval, want het ligt voor de hand deze twee onderwerpen in hun onderlinge samenhang te belichten. Tot welke leeftijd kan een medewerker een 12-urige werkdag aan?

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen kaart het onderwerp 12-uursdiensten aan in het kader van de nieuwe cao voor de ziekenhuizen, die op 1 maart van kracht moet worden. De bonden roepen meteen ‘nee’. Joost Veldt van CNV Publieke Zaak, vraagt zich af: “Waarom moet je die grens opzoeken?” En FNV geeft aan niets van het onderwerp te willen weten. Het is jammer dat ze de discussie erover hiermee meteen op scherp zetten, en het is de vraag in hoeverre ze hiermee de mening van hun achterban vertolken. Wie 36 uur per week werkt, heeft met een 12-urige weekdag vier dagen per week vrij. Ik kan mij voorstellen dat veel mensen dit als een aantrekkelijke manier zien om werk en privé te combineren.

Tegelijkertijd kan ik mij wel voorstellen dat in de discussie over 12-uurs diensten de vraag wordt meegenomen tot welke leeftijd dan. Een vraag die trouwens ook voor werken in ploegendienst serieuze aandacht verdient. Want de discussie over dat doorwerken tot 67 waarover Volgens Nederland het in die poll heeft, is al gepasseerd station. Er moet alleen wel op een verantwoorde manier invulling aan worden gegeven.

Delen