Twee smaken

Radboudumc worstelt met Epic. En hoewel het bestuur van het ziekenhuis laat weten dat het toch vooral om opstartproblemen gaat en dat het volledig achter de keuze voor dit EPD staat, denken zowel artsen, verpleegkundigen als patiënten daar vooralsnog heel anders over.

Als alleen sprake zou zijn van opstartproblemen, is het rapportcijfer van 4,5 dat de medewerkers aan het systeem geven moeilijk te verklaren. Of de medewerkers zien dan veel grotere problemen dan het bestuur wil toegeven dat er zijn, óf het bestuur heeft onvoldoende geanticipeerd op onvrede over de introductie. Als je als medewerkers last ervaart van de introductie van een nieuw systeem maar wel een goed beeld hebt van wat dit systeem na de introductie aan meerwaarde gaat opleveren, is de stemming niet zó negatief dat je met een 4,5 aan komt zetten.

Maar de perikelen rond de introductie van Epic maken ook een achterliggend probleem duidelijk over EPD’s voor ziekenhuizen. Er zijn maar twee smaken: of je betaalt als ziekenhuis de volle mep voor een systeem dat niet specifiek voor de Nederlandse situatie is ontwikkeld. Of je kiest voor een kleine ontwikkelpartij die zich volledig aan zijn opdrachtgever wil committeren, maar die vooralsnog geen totaaloplossing kan bieden. Meer keuzes zijn er niet, en beide zijn onvolmaakt.

Delen