Twijfels bij Peter Weeda

CNV-bestuurder Joost Veldt heeft gelijk: als het Maasstadziekenhuis net een bestuurder heeft weggestuurd met een kwart miljoen euro, dan is nu even niet het moment om te spreken over mogelijke ontslagen. Zelfs niet als het ziekenhuis miljoenen euro’s schade heeft geleden en dus harde beleidsbeslissingen moet nemen. Die schade zit niet alleen in het onderzoek naar de Klebsiella-bacterie, maar ook in de teruglopende patiëntenaantallen. Mensen voelen zich simpelweg niet veilig meer in dit ziekenhuis. En reken maar dat dit een wissel trekt op de gemoedstoestand van de medewerkers. Interim-bestuurder Peter Weeda had dit moeten beseffen. Juist op dit moment over ontslagen beginnen is olie op het vuur gooien.

Weeda mag op grond van zijn dossierkennis de juiste keuze hebben geleken om orde op zaken te stellen in het geschonden ziekenhuis, maar ik begin nu toch te twijfelen aan mijn eigen stellingname in de blog van 24 augustus, waarin ik schreef dat hij het voordeel van de twijfel geniet. En die twijfel heeft niet alleen betrekking op hem, maar ook op het inschattingsvermogen van degenen die hem in die positie brachten. Voor het herstel van de reputatieschade die het ziekenhuis heeft opgelopen, is vertrouwen herwinnen onder het personeel van cruciaal belang. Nu al communiceren over personeel wegsturen, versterkt alleen maar de negatieve publieke opinie over het ziekenhuis.

Bovendien stond het er financieel zeer goed voor toen de Klebsiella-crisis begon. Over 2010 – uitgerekend het jaar waarin veel kosten zijn gemaakt voor de verhuizing – is 4,7 miljoen euro winst gemaakt. Had dan ook nog een ton uitgegeven om tijdelijk een goede communicatiemanager aan te trekken, denk ik dan. Die betaalt zichzelf sneller terug dan weggestuurd personeel dat op feestjes en in de supermarkt op het ziekenhuis loopt af te geven.

Delen