Uit de buurt

De discussie over de toekomst van de openbare farmacie kan niemand ontgaan zijn. Apothekers klagen over het steeds beperkter worden van de mogelijkheden om het hoofd boven water te houden. En ook politieke partijen beginnen de boodschap uit te dragen dat in de openbare farmacie niet veel winst meer te behalen valt door verdere bezuinigingen.

De praktijk blijkt zich weinig van deze geluiden uit het veld of van deze politieke opvatting aan te trekken. Op grond van de Wet op de Geneesmiddelenprijzen daalden per 1 oktober de prijzen van geneesmiddelen met bijna 2 procent. En Ed Brouwer, specialist in de contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars, stelt in FarmaMagazine dat 2014 wel eens een historisch slecht jaar zou kunnen worden voor de openbare farmacie. Hij baseert zich op de eerste contracten die de zorgverzekeraars tot nu toe aan de apotheken hebben voorgelegd.

In dit licht is het begrijpelijk dat de KNMP het tijdens de praktijkdag van haar tweedaagse congres heeft over de rol van de apotheek in zorg in de buurt. Maar aan de andere kant: het is ook heel veilig om het hier als apothekers onder elkaar achter gesloten deuren over te hebben. Een gezamenlijk en naar buiten gebracht actieplan om de toekomst van die rol binnen de bestaande kaders zoveel mogelijk veilig te stellen, was waardevoller geweest. Afgaand op de uitspraken van Brouwer lijkt die rol komend jaar eerder kleiner te worden dan groter.

Delen