Uit de impasse

Op papier is alles ‘dik in orde’, in de woorden van patiëntenfederatie NPCF en ouderenorganisatie Unie KBO, maar de praktijk ziet er anders uit. Er is een multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen, de medicatiebeoordeling is verzekerde zorg en de zorgverzekeraars betalen de huisartsen en apothekers ook voor een medicatiebeoordeling. Maar die huisartsen en apothekers vinden de vergoeding te laag. En dus blijft de jaarlijkse controle op het medicijngebruik van 65-plussers nog steeds te vaak achterwege. Het is bepaald geen nieuw gegeven dat dit leidt tot onnodige ziekenhuisopnames en tot aantasting van kwaliteit van leven van de betreffende patiënten.

Schrijnend om te constateren dat deze situatie vanwege een discussie over geld blijft voortduren. Het is een goede zaak dat consultancybureau Axiaz nu in opdracht van NPCF en Unie KBO de optie van uitkomstbekostiging heeft uitgewerkt om uit deze impasse te komen. Een andere term voor uitkomstbekostiging is shared savings. Ook niet echt een nieuwe term natuurlijk. Op diverse plaatsen in het land worden al shared savings initiatieven binnen de zorg ontwikkeld. De kern: de kwaliteit van zorg wordt verbeterd, de kosten gaan omlaag en de besparing komt alle betrokken partijen ten goede.

Wie nu verzucht dat dit niet echt rocket science is, heeft volkomen gelijk. Het is dan ook redelijk bijzonder dat een consultancybureau nodig is om deze oplossing voor te stellen.

Delen