Uitdaging

Is de cliënt de dupe als een aantal gemeenten stopt met Welzorg en de levering en het onderhoud van hulpmiddelen opnieuw gaat aanbesteden? In een deel van de Twitterreacties op de berichtgeving lees ik dit wel. Maar wie verder terug in de Twittertijdlijn kijkt, ziet ook heel veel klachten over de leverancier. Leveringen die uitblijven, afspraken die niet worden nagekomen.

Dit wijst erop dat de keuze van die gemeenten voor een nieuwe aanbesteding toch echt weloverwogen is. En opvallend genoeg geeft Welzorg op haar website ook min of meer toe dat er alle reden voor is. Het laat weten in de afrondende fase van een organisatieverandering te zitten, die nodig was omdat het de klanten niet de gewenste service kon bieden. ‘Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen in de Wmo en veranderingen in de markt. Onze organisatie was daar onvoldoende op voorbereid’, lezen we. Iets waarop de reactie: “Dan had je maar beter moeten opletten” toch wel een beetje op de loer ligt. Maar de gemeenten houden het netjes met de constatering ‘niet tevreden’ te zijn over de kwaliteit die Welzorg de afgelopen periode heeft geboden. Met de aanbesteding gaan de gemeenten op zoek naar een aanbieder die kan garanderen dat voor de volgende contractperiode de kwaliteit goed op peil is en blijft. Niet bepaald een uitgangspunt waarvan je zegt dat de cliënt de dupe wordt dus. Bovendien nemen de gemeenten de tijd voor de aanbesteding: ze laten het huidige contract doorlopen tot uiterlijk 1 oktober 2018.

Ondertussen stelt Welzorg dat het einde van de problemen in zicht is en dat het er alles aan doet om de dienstverlening zo snel mogelijk weer op het gewenste niveau te krijgen. Als dat lukt, kan het theoretisch zelfs die aanbesteding winnen.

Delen