Uitzondering op de regel

Volgens bestuurslid Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) was de fusie van de Zeeuwse ziekenhuizen vanuit mededingingsperspectief de enige lastige casus in dit land. Hij zei dit begin dit jaar toen ik hem interviewde voor het tijdschrift Zorgmarkt. ‘Zeeland is echt het uitzonderingsgebied in Nederland. Dat heeft te maken met de lage bevolkingsdichtheid en de grote reisafstanden voor bewoners uit die provincie naar andere ziekenhuizen.’

Inmiddels lijkt deze opmerking van Don door de tijd ingehaald. De NMa heeft moeite met de fusie tussen de twee Limburgse ziekenhuizen: het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en Orbis in Sittard-Geleen. Hun samengaan zou de concurrentie op de ziekenhuismarkt in Zuid-Limburg mogelijk beperken, stelt de toezichthouder.

De vraag is alleen: wat dan? Als de fusie niet doorgaat, heeft vooral Orbis een levensgroot probleem. Dit ziekenhuis was al op een haar na failliet toen de officiële openingsceremonie nog moest plaatsvinden. De in de regio dominante zorgverzekeraar CZ toonde zich dan ook direct een groot voorstander van de fusie, waarmee volgens berekeningen van Berenschot 30 tot 35 miljoen euro te besparen zou zijn.

In de Zeeuwse casus verzekerden deskundigen de NMa dat die fusie noodzakelijk was om aan de minimale kwaliteitseisen van de zorg te kunnen blijven voldoen. In plaats van concurrentie is daar toen een andere vorm van disciplinering gevonden: het ziekenhuis is verplicht onder een prijsplafond te blijven en harde kwaliteitsafspraken na te komen. Die optie is theoretisch ook voor Limburg denkbaar. De vraag is alleen hoeveel uitzonderingen op de regel de NMa zich wil of kan veroorloven.

Delen