Uniform tarief

Traditioneel is de kleine zorgverzekeraar DSW altijd de eerste die de media zoekt als de derde dinsdag van september nadert. Dit jaar is Chris Oomen er erg vroeg bij door te reageren op het bericht uit de Hoeksche Waard. Hier betalen patiënten acht keer zo veel voor recepten die ze in de dienstapotheek ophalen als in bijvoorbeeld Rotterdam.

Oomen stelt zich op het standpunt dat de prijzen van geneesmiddelen buiten kantooruren overal in het land even hoog zouden moeten zijn. Hij vertelt er alleen niet bij hoe hij dit zou willen bewerkstelligen. En in antwoord op de vraag of hij hierover in contact gaat treden met de andere zorgverzekeraars, zegt hij slechts: “Ik heb het nu aan de orde gesteld en mijn collega’s volgen mij goed.” De toon is gezet, we kunnen concluderen dat de strijd om de gunst van de verzekerde weer begonnen is.

Ondertussen stelt ook apothekersorganisatie KNMP zich op het standpunt dat patiënten in dunbevolkte gebieden niet méér geld kwijt mogen zijn bij bezoek aan een dienstapotheek dan patiënten in de grote steden. De KNMP wil hierover graag in gesprek met de minister. Patiëntenplatform Kop van Noord-Holland laat nu al weten hier blij mee te zijn. Toch is de komst van een uniform tarief natuurlijk nog lang niet geregeld als de minister de KNMP ontvangt voor een gesprek. Daarvoor zal eerst een verrekeningssysteem moeten worden ontwikkeld tussen de apotheken in alle regio’s van ons land. Dat gaat nog wel even duren.

Delen