Urgente discussie

Kan een discussie onethisch zijn, zoals Geert Wilders van de PVV suggereert? Volgens mij kan die bewering alleen worden gedaan over de uitkomst van een discussie. Wat in het midden laat of het een onethisch besluit zou zijn de vergoeding van geneesmiddelen voor mensen met ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry te staken, zoals het College voor Zorgverzekeringen voorstelt.

De reactie van de PVV is slechts één van de voorbeelden van hoe emotioneel en vaak ook onzinnig wordt gereageerd als weer eens een discussie op tafel komt die de grenzen van de zorg – of van onze solidariteit – verkent. Deze discussie heeft alleen zin als daarin ieder discussieonderwerp serieus tegen het licht wordt gehouden. Het CVZ heeft dit door.

Ik ben dan ook aangenaam verrast door de reactie van Eeke van der Veen van de PvdA, die het ‘niet zo gek’ vindt van het CVZ om de discussie ter tafel te brengen. Politici durven dit zelf niet te doen. Die gebruiken het voorstel van het CVZ liever om schaamteloos electoraal gewin na te streven door voorbij te gaan aan de inhoud, maar snel te roepen dat het écht niet kan wat het CVZ voorstelt. De boodschap is duidelijk: stem op ons, want wij komen op voor de zielige patiënt. Of die zielige patiënt na 12 september beter wordt van een keuze voor een van deze partijen, is nog maar de vraag. Niet voor niets stelde Wilders recent: “De helft van het verkiezingsprogramma is toch niet uitvoerbaar.” Naarmate we de discussie over de betaalbaarheid van de zorg langer voor ons uit blijven schuiven, wordt de waarheid van deze bewering alleen maar urgenter. Niet alleen voor zijn eigen programma, maar voor de zorgparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen.

Delen