Urgentie

De berichtgeving van de Volkskrant afgelopen woensdag over het formatiestuk dat Gert-Jan Segers (ChristenUnie) per ongeluk in de trein liet liggen, wekte de suggestie dat het dossier gezondheidszorg in de formatiebesprekingen geen rol van betekenis speelt.

Een vreemde omissie van de krant, want de proeve voor het regeerakkoord bevat wel degelijk voorstellen voor de beleidsontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg. Bronnen ronde de formatie lieten weliswaar direct weten dat het stuk ‘geen enkele rol’ speelt in de huidige coalitiebesprekingen, maar dat is natuurlijk onzin. De inzet op de thema’s passende zorg en bevordering van preventie en leefstijl komt bepaald niet uit de lucht vallen. Preventie en leefstijl hebben al lang een duidelijke plaats op de politieke agenda gekregen. En over passende zorg deed voorzitter Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit vorige week nog een stevige uitspraak.

‘Er gaat echt wel het een en ander gebeuren rond de zorg in de komende kabinetsperiode’

Kortom, er gaat echt wel het een en ander gebeuren rond de zorg in de komende kabinetsperiode en het ‘treindocument’ wijst daarin nadrukkelijk de weg. Gezondheidseconoom Xander Koolman wijst er wel terecht op dat het aankomt op de uitwerking. Plannen zijn mooi, maar ze moeten nog uitgevoerd worden ook. Alleen al deze passage laat zien hoe stroperig dit kan uitpakken: ‘Er worden afspraken gemaakt met producenten van levensmiddelen en supermarkten over het gezonder maken van producten en die producten meer promoten. Als deze afspraken onvoldoende resultaat hebben, kunnen meer bindende afspraken worden gemaakt’. Daar spreekt nu niet echt een héél groot gevoel van urgentie uit.

Delen