Urgentie

Het liegt er niet om wat bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis allemaal zegt (in de nieuwe editie van Skipr). We moeten zelf gaan sparen voor onze zorg. De eigen bijdrage moet omhoog. En we moeten op individuele basis meer aan preventie gaan doen want “anders betaal je straks zelf de rekening.”

Simpel vertaald zou je dit kunnen samenvatten als: en nu is het dus de beurt aan de burger. Toen ik recent op deze plaats hetzelfde standpunt voor het voetlicht bracht, leidde dat tot felle reacties, dus ik denk dat Van Boxtel ook wel wat te wachten staat. Toch heeft hij natuurlijk gewoon gelijk als hij stelt dat het tijd is voor fundamentele keuzes in de financiering van de zorg, als we willen dat die zorg op termijn betaalbaar en beschikbaar blijft voor iedereen. De afbraak van het sociale stelsel is in volle gang en is onontkoombaar. Waarom? De Engelsen weten dat zo mooi te zeggen: “We cannot allow ourselves to spend more money than we earn”. Het is een oneliner onder Britse politici als ze écht niet aan bezuinigingen kunnen ontkomen en een manier zoeken om hun politieke beslissing om te buigen in een collectieve verantwoordelijkheid voor het hele volk. Meestal verliezen ze dan de volgende verkiezingen.

Zal nu in het licht van de komende verkiezingen in ons land een politicus opstaan die het Van Boxtel durft na te zeggen? Vergeet het maar. En Van Boxtel geeft ook zelf al aan waarom niet: het gevoel van urgentie is er nog niet. We hebben toch al net bezuinigd op de zorg?

Delen