Valt er wat te kiezen?

Zijn huisartsen bereid om de onderscheidende diensten van hun praktijken kenbaar te maken voor het grote publiek? Dat gaan we de komende tijd merken, als de website www.kiesuwhuisarts.nl de lucht in gaat en wel of niet gevuld wordt met meer dan alleen contactgegevens. De site is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging en onderzoeksinstituut Nivel.

In een reactie op het bericht stelt W.J. Jongejan (huisarts n.p.) het vermelden van extra gegevens onwenselijk te vinden, omdat dit benadrukt wat praktijken scheidt en niet wat ze gezamenlijk bindt. Hiermee gaat hij voorbij aan het verschil tussen enerzijds een huisarts en anderzijds een huisartsenpraktijk. Alle huisartsen zijn in staat om met dezelfde generalistische blik huisartsenzorg te leveren. Maar de ene huisartsenpraktijk is de andere niet. Jongejan mag het vermelden van bereikbaarheid van de praktijk in de avonduren dan ‘politiek correct’ en ‘dienstbaar aan de marktgedachte’ noemen, maar voor iemand met een drukke baan is het wel degelijk relevante informatie. Ook kan het voor patiënten relevant zijn om te weten of huisartsenpraktijken specifieke zorgproducten aanbieden, zoals kleine chirurgische verrichtingen. En of ze actief zijn op het gebied van ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes of astma/COPD.

Toch valt wel een kanttekening te plaatsen bij het initiatief van de LHV en het Nivel. De naam kiesuwhuisarts.nl suggereert dat er wat te kiezen valt. Minder dan een jaar geleden meldde de NPCF dat het bepaald niet eenvoudig is om van huisarts te veranderen als je dat wilt. En als dat niet lukt, wat heb je dan aan de informatie die die nieuwe site gaat bieden?

Delen