Van dik hout

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Loopt u maar rustig door mensen, niets aan de hand. Gewoon lekker de deur uit gaan, goed bewegen, flink sporten, lekker eten. Zoek elkaar op, heb plezier in het leven. Hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir zijn ervan overtuigd dat het hele gedoe van de anderhalve-meter-samenleving nergens goed voor is. En om het te illustreren vertellen ze niet alleen ‘op persoonlijke titel’ hun verhaal, maar staan ze ook gebroederlijk naast elkaar op de foto.

IJdeltuiterij, werd op social media gesteld. Maar dat is het niet. René Froger die “Wij worden het hardst getroffen” zegt, dát is ijdeltuiterij. Zulk geklets hoef je niet serieus te nemen. Evenmin als het handvol demonstranten dan op het Binnenhof ‘Ik heb recht op mijn leven’ loopt te roepen als argument tegen de coronamaatregelen.

De stellingname van Grandjean en Ozdemir verdient een scherpe veroordeling

Maar als twee medisch specialisten zich tegen die maatregelen keren, is wat anders aan de hand dan ijdeltuiterij. En als ze dat in het openbaar doen, door zich door een krant te laten interviewen, dan wordt ‘op persoonlijke titel’ op slag inhoudsloos. Het woord van artsen weegt zwaar voor mensen en dat weten deze twee heren natuurlijk ook. Maar kijk eens naar de toon die ze bezigen: “Het zijn hoofdzakelijk ouderen, mensen met veel overgewicht en patiënten die meer onder de leden hebben, en de dood hoort nu eenmaal bij het leven.” Columnist Marianne Zwagerman kreeg een storm van kritiek over zich heen naar aanleiding van haar ‘dor hout’-uitspraak, en terecht. De stellingname van Grandjean en Ozdemir verdient eenzelfde scherpe veroordeling.

6 Reacties Reageer zelf

 1. Anne Jonkman
  Geplaatst op 18 mei 2020 om 20:54 | Permalink

  Meneer Van Wijck, ik lees uw bijdragen op twitter en elders vaak met veel waardering.
  Dat u echer het uiten In een krant van een tegengeluid zou willen tegengaan of zelfs bestraffen verbaast mij zeer. Ik vind dit heel merkwaardig, een beetje eng en zelfs kwalijk. Ik zou graag horen waarom u de ideeen van deze 2 artsen zulke vreselijke gedachten vindt, temeer daar ik bang ben dat inmiddels een paar miljoen Nederlanders ook met deze gedachten spelen. Er moet een gedegen filosofisch en ethisch debat plaatsvinden of de genomen maatregelen nog wel opwegen tegen de lange termijn effecten, ‘het middel en de kwaal’. Er zijn waarschijlijk mogelijkheden om de kwetsbaren te beschermen zonder 3/4de vd bevolking die weinig risico loopt ernstig te beperken.
  Dus graag uw argumenten ipv roepen om de denkpolitie.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 mei 2020 om 22:11 | Permalink

  Is het u opgevallen dat de twee specialisten geen enkele kritische vraag is gesteld door de journalisten van Tubantia? Bijvoorbeeld de vraag welk belang zij hebben om ‘op persoonlijke titel’ hun standpunt te geven? Ze hebben vakgenoten – longartsen bijvoorbeeld – die in tegenstelling tot hartchirurgen dagelijks zien welke ravage COVID19 aan het menselijk lichaam toebrengt. Verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals in verpleeghuizen, thuiszorg en intramurale ggz die zich zonder beschermingsmateriaal aan gevaren hebben blootgesteld door er voor hun cliënten te zijn. Huisartsen die mensen hebben zien doodgaan.
  Dat een gedegen ethisch en filosofisch debat moet plaatsvinden over hoe nu verder ben ik volledig met u eens. Maar hoe ethisch is het om aan al deze vakgenoten voorbij te gaan en simpelweg te stellen dat de dood nu eenmaal bij het leven hoort? Medisch specialisten zijn verenigd in de KNMG. Het had van fatsoen getuigd als deze twee specialisten daar hadden aangeklopt met de vraag of het mogelijk is om als beroepsgroep tot een goed onderbouwd en breed gedragen standpunt te komen dat een opening biedt voor deze discussie. Dat standpunt had dan waarschijnlijk geluid: er is nog heel veel onduidelijk over corona dus laten we vooralsnog varen op het oordeel van deskundigen. Dat de KNMG vooralsnog níet de media heeft gezocht met een boodschap die overeenkomt met die van beide heren is veelzeggend.

 3. Gerard Booij
  Geplaatst op 19 mei 2020 om 13:33 | Permalink

  Ik begrijp niet waarom beide heren geneeskunde hebben gestudeerd. Bevinden hun patiënten (klanten) zich niet vaak ook op de rand van de dood? Waarom zouden die dan wel gered moeten worden? Omdat dát toevallig hún boterham is?

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 mei 2020 om 13:42 | Permalink

  Ook die vraag stelden de journalisten van Tubantia niet.

 5. anh jansen
  Geplaatst op 20 mei 2020 om 10:33 | Permalink

  https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/516889/Argos_Tv_Medialogica.html

  Op een rijtje alle informatie sinds december 2019 en wat er allemaal in het openbaar is gezegd en is verteld en is laten zien.

  Wat de beide medici in Tubantia hebben gezegd is niet anders dan wat Jaap van Dissel, Marion Koopman e.a. al eerder hebben gezegd, inclusief de berekeningen en prognoses. 40 tot 80.000 doden in Nederland om groepsimmuniteit te realiseren.

  Marion Koopman gaf aan het in de toekomst anders te gaan doen; niets vertellen. Alles onder de pet houden. Overlaten aan de Propaganda Afdelingen van de diverse Ministeries.

  Ging niet van harte. Want volstrekt niet democratisch.

  Dat alles wat nu Corona is onder staatsgeheim wordt gestempeld doet bij ieder nadenkend democraat de wenkbrauwen fronsen.

  Maar ja, is Nederland een democratie en zo ja, van welke variant?

  Zorgspeak. De burgers moeten zwijgen en alleen de woordvoerders van de Koepels mogen wat zeggen, na overleg en onder voorbehoud van de woordvoerders van de departementen.

  Die democratie? Die variant?

  Frankspeak.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 mei 2020 om 10:59 | Permalink

  We zijn weer op vertrouwd terrein heer Jansen, want we zijn het weer oneens met elkaar. U vindt blijkbaar dat beide heren niets te verwijten valt en ik ben van mening dat dit wel het geval is. Het begrip ‘op persoonlijke titel’ zegt weinig als het om artsen gaat. Van ‘de dokter de notaris en de dominee’ is de dokter nog steeds bij uitstek degene wiens woord zwaar weegt voor mensen. En deze twee dokters gaan lijnrecht in tegen de communicatielijn van de overheid. Ze doen dit juist op een moment dat er een gefaseerde versoepeling van de lockdown aan zat te komen en ze stellen feitelijk: laat dat ‘gefaseerd’ maar zitten en laten we maar weer gewoon over gaan tot de orde van de dag. Dat dan weer mensen doodgaan hoort er blijkbaar gewoon bij. Maar de vraag of de ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen de druk op de zorg aankunnen die dit met zich meebrengt, lijkt me toch echt een relevante.