Van huis uit

“Morgen ga ik naar een meisje dat al twee jaar vastgebonden is. Niemand die het wil horen.” Pijnlijke woorden van lector residentiële jeugdzorg Peer van der Helm. Het is goed mis in de residentiële jeugdzorg, vindt hij. En hij is dan ook alleen maar blij dat de jeugdzorg van de Hoenderloo Groep in Deelen en Hoenderloo de handdoek in de ring gooit. “Dit systeem moet je echt niet meer willen”, zegt hij.

‘Dit systeem moet je echt niet meer willen’

Volgens FNV staat dat systeem in zijn geheel op omvallen. Zowel FNV als Van der Helm noemen de financiering van de jeugdzorg als een van de problemen. Maar waar FNV zich beperkt tot probleemvaststelling, kijkt Van der Helm naar oplossingen. De kern: jongeren terug in hun gezin plaatsen en er een steunend schild van mensen omheen zetten. Zijn daarmee problemen als huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen? Ongetwijfeld niet altijd, maar volgens een onderzoeksgroep vanuit Tilburg University zijn ze wel te voorspellen door kennis en data aan elkaar te koppelen in een programma dat de naam Smart Start heeft gekregen.

Maar de start kan op een nog vroeger moment worden gemaakt. De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet ervaring op met de inzet van praktijkondersteuners jeugd in de huisartspraktijk. Deze poj’ers werken in dienst van de gemeente en hebben korte lijnen met scholen en voorschoolse opvang. Een mooi voorbeeld van koppeling van eerstelijns gezondheidszorg en sociaal domein. En potentieel heel waardevol als bijdrage om uit de pijnlijke impasse te komen waar de jeugdzorg nu in zit.

Delen