Van resultaat naar winst

Wat is het verschil tussen resultaat en winst? Volgens Van Dale betekent resultaat uitslag of uitkomst. En winst is het winnen (van een wedstrijd) of het bedrag van de verkoop, verminderd met inkoopprijs plus onkosten. Door de spraakverwarring over resultaat of winst is een flinke discussie losgebarsten over wat Wim van der Meeren (bestuursvoorzitter CZ) zei tijdens de Dag van de zorgfinanciering. Hij zei te verwachten dat de resultaten van de zorgverzekeraars over 2012 zo hoog zullen zijn dat debat ontstaat over teruggave aan de verzekerden.

En meteen roept iedereen ‘Schande’ en ‘Zie je wel, ze maken winst’. Terwijl je met evenveel recht zou kunnen stellen: ‘Kijk, het systeem begint te werken’. Het eerste resultaat hiervan hebben we eind vorig jaar gemerkt, toen duidelijk werd dat de zorgpremie amper steeg. Maar Van der Meeren heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat we moeten discussiëren over de beste bestemming voor de uit het preferentiebeleid gewonnen besparingen.

Wat nu al gebeurt, maar weinig constructief is, is dat mensen beginnen te roepen dat de zorgverzekeraars woekerwinsten maken en hierop moeten worden aangepakt. Wat nog niet gebeurt, maar wel constructief is, is onszelf de vraag stellen: wat willen we met dit geld? Willen we het aan de verzekerden teruggeven in de vorm van premieverlaging? Dat is een voor de hand liggende optie. Maar we kunnen het ook investeren in zorgvernieuwende initiatieven die de substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn een boost geven of in preventiebeleid voor risicogroepen. Want het resultaat komt vooralsnog alleen maar van de openbare farmacie, de andere zorgdomeinen kunnen nog wel een zetje gebruiken. En met dergelijke investeringen zouden we een mooi resultaat kunnen boeken, met winst voor de hele samenleving.

Delen