Van zorg- naar welzijnsaanbod

Het is soms moeilijk om oudere paren bijeen te houden als de ene partner naar het verpleeghuis moet en de andere hiervoor nog te gezond is. Zowel ActiZ als het Nationaal Ouderenfonds stellen dit probleem aan de orde, naar aanleiding van het uitgangspunt van staatssecretaris Martin van Rijn dat zorginstellingen en zorgverzekeraars de plicht hebben een geschikte plek te zoeken waar oudere echtparen samen kunnen wonen.

De kern van dit probleem zit aan de aanbodzijde. We kennen nog overwegend traditionele ‘zorg’aanbieders in plaats van ‘welzijns’aanbieders. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Medio vorig jaar werd ik voorgesteld aan meneer en mevrouw Bremer. Zij hadden 37 jaar samengewoond in Babberich, maar na zijn laatste ziekenhuisopname was duidelijk dat meneer Bremer nooit meer thuis zou kunnen wonen. Ondanks dat mevrouw Bremer nog kerngezond is, zijn ze niet van elkaar gescheiden. Ze wonen nu samen in appartementencomplex Rijnzicht Tolkamer. Dit is mogelijk geworden door samenwerking tussen woningcorporatie Vryleve en zorgaanbieder ABC Zorgcomfort. Een medewerker van ABC is 24 uur per dag aanwezig, ook voor situaties waarin zorg op een onverwacht moment nodig is. Maar het meeste werk doet mevrouw Bremer zelf. “Anders had ik de hele dag niks te doen”, vertelde ze me, “dat zou ik verschrikkelijk vinden.”

Zulke samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders en woningcorporaties zien we nog niet heel erg vaak. Laat ze alsjeblieft snel de regel worden in plaats van de uitzondering.

Delen