Veel gevraagd

Voor de zojuist uitgekomen Vektis Zorgthermometer over de ggz interviewde ik Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland. Centraal stond het zojuist afgesloten meerjarenakkoord voor de sector, waarin ambulantisering van de ggz-zorg het leidende thema is.

Die ambulantisering is goed, stelt Van Rooij, maar stuit ook op problemen. Het feit dat de overheid nog steeds geen oplossing biedt voor het gegeven dat met twee financieringssystemen gewerkt wordt bijvoorbeeld: de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Het feit dat de eerste lijn, die in het meerjarenakkoord een centrale plaats heeft gekregen, nog heel erg in zijn nieuwe rol moet groeien. En niet te vergeten het feit dat de ontwikkeling van e-health stagneert omdat geld nodig is voor verdere ontwikkeling.

Het grootste probleem vindt hij echter de bezuiniging in de ggz, die vijfduizend banen heeft gekost, en de invoering van de eigen bijdrage. En dan misschien nog niet eens zozeer die eigen bijdrage op zich, als wel het feit dat die alleen geldt voor de ggz en niet voor de somatiek. Alsof psychische klachten iets anders zouden zijn dan somatische klachten, meer de eigen schuld van de patiënt.

Zowel voor het creëren van een meer realistische beeldvorming over geestelijke ziekten als voor de praktische uitvoering van het meerjarenakkoord is rust aan het front nodig. Terecht merkt Van Rooij op dat we na de verkiezingen een regering nodig hebben die zich dit heel goed realiseert. Over financiering over de schotten heen zijn afspraken te maken. De eerste lijn kan in zijn rol groeien. En investering in e-health is te regelen. Maar een stabiele regering met een constructieve visie op de ggz? Dan vraag je wel veel hoor.

 

Delen