Veilig samenwerken

Het lukt zorgaanbieders op regionaal niveau nog onvoldoende om tot samenwerking te komen, concludeert KPMG op basis van onderzoek. Daarmee dreigt de overheidsdoelstelling van de juiste zorg op de juiste plek niet te worden gerealiseerd.

Twee zinnen uit het nieuwsbericht van Skipr over dit onderwerp verdienen nadere beschouwing. Ten eerste deze zin van Anna van Poucke, partner bij KPMG: “Ziekenhuizen lopen duidelijk voorop als het gaat om regionale samenwerking.” Dat is mooi natuurlijk en het is ook nodig. De patiënt moet immers, ongeacht in welk ziekenhuis hij de zorg binnenkomt, de beste zorg krijgen en daarvoor zijn samenwerking en kennisuitwisseling onontbeerlijk. Maar de kern van het de juiste zorg op de juiste plek beleid is nu juist dat de patiënt alleen in het ziekenhuis komt als dit echt nodig is, maar dat de zorg zo veel mogelijk in de eerste lijn blijft. In dat opzicht betekent samenwerking tussen ziekenhuizen onderling niets.

Dat ziekenhuizen voorop lopen als het gaat om onderlinge regionale samenwerking, betekent op zichzelf nog niet veel

De tweede zin die ik bedoel staat veel verderop in het bericht en is wederom een citaat van Van Poucke: “Echt goede samenwerking betekent ook de bereidheid om functies en terrein af te staan aan anderen, waar het voor de patiënt beter is”. Over eventuele bereidheid daartoe hoeven ziekenhuizen nauwelijks na te denken als ze alleen maar veilig met elkaar blijven samenwerken.

Delen