Verandering

Eddy Rijk, huisarts en voorzitter van de Hengelose Huisartsen Vereniging, zegt in Tubantia; “Ik ken nog de tijd dat ik een ronde maakte door het Hengelose ziekenhuis om mijn patiënten te bezoeken. Dat kan niet meer. De patiënt ligt in Enschede of Almelo.” Als het om bepaalde patiëntencategorieën gaat, heeft Pijl inderdaad een punt.

Maar is dit erg, of hoort verandering er gewoon bij? Huisartsen doen ook niet altijd hun eigen ANW-diensten meer, maar verkopen die. Dat is al meer dan tien jaar aan de gang en in berichtgeving erover uit 2006 werd er ter geruststelling bij vermeld dat dit geen afbreuk doet aan de continuïteit van zorg.

‘Dingen veranderen, wen er maar aan’

Het is de vraag in hoeverre de ontwikkelingen rond de tijdelijke sluiting van de afdeling cardiologie van Ziekenhuis Groep Twente locatie Hengelo die continuïteit wél in gevaar brengt. Het tegendeel ligt meer voor de hand. De personeelsbezetting is voor de afdeling in Hengelo niet rond te krijgen, dus die continuïteit zou juist in gevaar komen als ZGT de cardiologische zorg níet tijdelijk zou verplaatsen naar de locatie in Almelo.

De huisartsen zeggen bang te zijn dat de tijdelijke sluiting van de afdeling de voorbode is voor het uitkleden van het ziekenhuis. Dat uitkleden is echter al lang aan de gang, gelet op het feit dat patiënten ook al niet meer in Hengelo terecht kunnen voor geboortezorg, een acute beroerte of een acute longaandoening. En het is ook logisch dat dit gebeurt, als de patiëntaantallen in Hengelo te klein worden om er volledig geoutilleerde afdelingen voor overeind te houden, en als geen personeel meer te vinden is om op die afdelingen te werken.

Dingen veranderen, wen er maar aan.

Delen