Verantwoordelijkheidsverdeling

Als het aan André Knottnerus (emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde en oud-voorzitter Gezondheidsraad) ligt, is het aan het Rijk en de minister om beslissingen te nemen over de regionale spreiding van zorg. De casus van locatie Heerlen van ziekenhuis Zuyderland vormt de aanleiding voor zijn opinieartikel hierover in de Volkskrant.

Hij vindt demissionair VWS-minister Pia Dijkstra tegenover zich, die vindt dat zelfs de lokale overheid al terughoudend moet zijn in zulke kwesties. Het is zeker nodig dat belanghebbenden worden betrokken bij wijzigingen in het aanbod van ziekenhuiszorg, stelt zij. Maar het is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om te beslissen over de geboden zorg en de locatie waarop die wordt geboden.

‘Streekziekenhuizen die als volwaardige ziekenhuizen moeten blijven? Dan hebben we echt een probleem’

Zorg die op een bepaalde locatie beschikbaar moet blijven, zal bekostigd moeten worden, stelt zij verder. Dat is een belangrijke opmerking. Bovendien gaat het niet om bekostiging alleen, maar ook over de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel om de continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen.

En ook daarbij blijft het niet. Het hoofdlijnenakkoord stelt dat streekziekenhuizen behouden moeten blijven. Een aantal politieke partijen voegt daaraan toe dat zij behouden moeten blijven ‘als volwaardige ziekenhuizen’. Als het Rijk en de minister dat gaan afdwingen, hebben we echt een probleem.

Delen