Verantwoording

Krijgt de Nederlandse Zorgautoriteit per individuele ggz-patiënt te lezen wat diens seksuele probleem is, hoe erg zijn verslaving is of aan welke stoornis hij leidt?

Die suggestie lijkt te weerklinken in de kritiek vanuit de sector op het bericht dat de toezichthouder sinds 1 juli gegevens verzamelt over de ernst van mentale klachten van ggz-patiënten.

Het antwoord is natuurlijk nee, want de patiëntgegevens worden versleuteld en gepseudonimiseerd. Patiënten die ondanks deze voorzorgen niet willen dat hun medische gegevens worden doorgegeven aan de NZa, kunnen dit met een privacyverklaring bekendmaken. De behandelaar kan de patiënt dus ook gewoon van deze mogelijkheid op de hoogte brengen.  

Bij de NZa zit niemand te wachten op individuele patiëntcases. Maar wel op inzicht in de vraag welke zorg wordt geboden, want op basis daarvan kan ze beleid voor de toekomst ontwikkelen. En gelet op de hoeveelheid geld die wordt gespendeerd aan de ggz, kan het belang daarvan niet worden overschat.

De NZa stelt een begrijpelijke verantwoordingsvraag. Dus als de sector zich ertegen verzet hieraan gehoor te geven, werpt dat serieuze vragen op.

Delen