Verdere toevoeging overbodig

Als het streven naar hogere kwaliteit van ziekenhuiszorg botst met het belang van keuzevrijheid, is het belang van de kwaliteit belangrijker dan de keuzevrijheid voor de patiënt. Dit stelt hoofdinspecteur Wim Schellekens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Alleen is zijn zin hiermee nog niet afgelopen, want hij zegt er achteraan: “…als het gaat om operaties waarbij patiënten hoge risico’s lopen.”

In het licht van de discussie over volumenormen voor hoogrisico-ingrepen die zich op dit moment afspeelt, begrijp ik dat Schellekens deze toevoeging doet. In die kritische zorg mag écht niets misgaan. Maar toch vind ik het jammer. De kwaliteit zou altijd, zonder enig voorbehoud, de overhand moeten hebben. Niet omdat de keuzevrijheid van de patiënt er niet toe doet, maar juist omdat de patiënt die kwaliteit zou moeten nastreven als aan zijn lijf wordt gesleuteld.

Om dit te bereiken, moet de patiënt veel meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in het keuzeproces voor de zorg die hij nodig heeft. Dit proces komt nog maar heel mondjesmaat op gang. Minister Edith Schippers van VWS zegt dat ze de patiënt wil ontzien zolang het zorgstelsel nog niet volledig functioneert zoals dat zou moeten. En de patiëntenorganisaties roepen meer de zorgaanbieders en zorgverzekeraar op om de patiëntenbelangen in acht te nemen, dan dat ze hun achterban doordringen van het feit dat die ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Vijf jaar na de stelselherziening wordt het hoog tijd hierin verandering te brengen. De vrijblijvendheid mag er wel een beetje af.

Delen