Verdwijntruc

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Wat doen we als er in de openbare apotheek te veel discussie aan de balie ontstaat over de zes euro die de patiënt moet betalen voor het begeleidingsgesprek bij eerste uitgifte? Dan halen we dat begeleidingsgesprek weer gewoon van de factuur af. Het gesprek wordt nog wel op de nota genoemd, maar de kosten die de patiënt ervoor moet betalen worden samengevoegd met de terhandstellingskosten van het geneesmiddel.

Wat de meerwaarde is van dit lachwekkende spelletje Now you see me, now you don’t blijft tamelijk obscuur. De Nederlandse Zorgautoriteit, verantwoordelijk voor deze beslissing, laat zelf al direct weten niet te verwachten dat deze aanpassing een einde maakt aan alle discussie aan de apotheekbalie. Je vraagt je af waarom deze aanpassing dan toch wordt gedaan. Helaas gaat de NZa hier niet op in.

Heeft ze misschien naar de onvolprezen jaren tachtig tv-serie Yes Minister zitten kijken? Een van de afleveringen daarvan heet Open government (). Minister Jim Hacker doet er alles aan om openheid te bieden over alle reilen en zeilen van de overheid, maar faalt daarin uiteindelijk jammerlijk. “This is the closed season for open government” luidt de slotconclusie. In het kader van het jaar van de transparantie is deze aflevering meer dan de moeite waard om terug te kijken.

5 Reacties Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 11 september 2015 om 10:15 | Permalink

  De grote verdwijntruc zit hem ook in de vrije prijzen en tarieven voor de materiaalkosten en de zorgkosten.

  De NZa kan op verzoek van partijen een prestatie vastleggen, maar de bijbehorende prijs is toch aan de partijen zelf.

  Wat let de verzekeraars om de prijs van de Ter Hand Stelling inclusief BNG gelijk te stellen aan de prijs van de Standaard Ter Hand Stelling (exclusief BNG)?

  Koffie met of Koffie zonder? Koffie zwart of koffie verkeerd?

  Koffie is koffie volgens de Minister.

  Eventueel nog beloning in de vorm van prestatie bekostiging in de vorm van no talk, no pay. Allemaal natuurlijk budgettair neutraal doorgerekend: de basisvergoeding zal worden verlaagd om financieel ruimte te maken voor de nieuwe prestatie.

  De verzekerden zullen dan aangeven of zij koffie met of koffie zonder hebben gekregen van de apotheek.

  En waar blijft het koekje en de slagroom? Voorzienbaar en voorspelbaar.

  Wat zal het resultaat zijn op het resultaat van de apotheken en wat op het resultaat van de verzekeraars?

  Koffie is koffie zei de Minister recent in de Tweede Kamer en nam nog een slok; prima koffie, zwart!

  Het is de KNMP allemaal ontgaan. De NZa zag dit allemaal wel in, maar is niet de aangewezen instantie om de KNMP hierop te wezen; de KNMP is immers een volwassen organisatie?

  Joost Zwagerman als rolmodel?

 2. K. van Berloo
  Geplaatst op 11 september 2015 om 10:32 | Permalink

  In hoeverre dit iets oplost zal mede afhangen van de wijze waarop de NZa e.e.a. in de prestatiebeschrijving zal aanpassen. Overigens is dit natuurlijk een lapmiddel en is met het uit de prestatie terhandstelling knippen van het gesprek in 2014 de geest uit de fles. Die krijg je er niet zo snel meer in.

  Los van deze discussie ten aanzien van de prestatie staat nog de discussie over het wel of niet onder het eigen risico laten vallen van de prestaties van de apotheek. Juist doordat de apotheek direct op de afrekening van het eigen risico verschijnt wordt de patiënt direct geconfronteerd met kosten die hij/zij – omdat het eigen risico nog niet vol gemaakt is – zelf moet betalen. Voor andere zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, die geleverde prestaties pas veel later afrekenen speelt dit een stuk minder. Allereerst omdat in veel gevallen de patiënt het eigen risico dan al (grotendeels) vol gemaakt heeft en de pijn minder voelt. Daarnaast omdat de afrekening niet zo tot in detail zijn uitgesplitst, zoals dit wel bij de prestaties farmacie het geval is. Bij een afrekening van een ziekenhuis zie je welke DBC in rekening is gebracht, maar niet op welk moment je met wie een gesprek had en wat voor dat gesprek is gerekend.
  http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/zorgverzekering2015/zorgkosten-overzicht/klopt-je-ziekenhuisrekening1/

  Als dergelijke transparantie voor ziekenhuisrekeningen – waarbij het om serieuze bedragen gaat – niet noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, waarom dan wel voor de rekening van de apotheek waar het gaat om veelal een bedrag van 6 EUR meer of minder?

 3. JD Uithof
  Geplaatst op 11 september 2015 om 12:28 | Permalink

  De NZA heeft al niet de reputatie bijzonder intelligent te opereren, maar het blijkt dat er toch nog weer een nieuw dieptepunt kon worden gevonden.
  De discussie van 2016: “Waarom is het nu ineens twee keer zo duur geworden? Belachelijk”
  Het antwoord zit in de uitleg van het tariefsysteem. Helaas kost de uitleg daarvan aan een intelligent persoon al drie weken, dus dat is aan de balie niet haalbaar.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 11 september 2015 om 12:52 | Permalink

  Beste collega Uithof; het is maar helemaal de vraag of de Ter Hand Stelling inclusief BNG 2x zo duur is als de Standaard Ter Hand Stelling exclusief BNG.

  Dat is toch door de veldpartijen bedongen omdat daar een prijskaartje en een eventueel prijsverschil aan te hangen. De prijzen en tarieven van de prestaties zijn sinds 2014 vrij. Vrij tot het plafond. Het BKZ extramurale farmacie mag niet worden overschreden. Het MBI en de MBH staan al klaar. De Baddie Bag van de Minister is voller dan de Goodie Bag.

  Ik zou graag willen weten waarom de veldpartijen tegen de zin van de NZa dit model hebben doorgedrukt. Dat zegt de NZa in ieder geval.

  En we zien de niet onderhandelbare contracten wel verschijnen.

  Denk dat de computers bij verzekeraars nu overuren draaien en menig consultant de deur bij de verzekeraars plat aan het lopen is; waar zit het lek met deze nieuwe NZa prestatie omschrijving? Een nul tarief is ook een tarief. Een no talk, no pay clausule is ook een vorm van innovatie. Panel van verzekerden die de doorslag gaan geven over deze bekostiging? Zou zomaar kunnen gebeuren! CQ index en mysterie quests worden door sommige verzekeraars nu al misbruikt om de uitgaven aan extramurale zorg te verminderen.

  En mijnheer Gauss is nog immer springlevend. Ook die wordt door verzekeraars misbruikt om de uitgaven te doen dalen.

  Prestatie bekostiging op zijn Nederlands.

  Koffie is koffie zegt de Minister; is een bloembol dan ook een boon? Kunnen we bloembollenkoffie gaan serveren? Met een koekje van eigen deeg?

  We wachten de communicatie van de zijde van KNMP, ASKA en Napco wel af.

 5. ANH Jansen
  Geplaatst op 11 september 2015 om 16:23 | Permalink

  En natuurlijk komt de Duivel ook weer te voorschijn in de details: hoe zit het met de declaratie van deze prestatie? Je mag deze prestatie alleen declareren bij de Ter Hand Stelling. Nu is het nog mogelijk de recepten gereed te maken volgens de standaard methode en eerst bij aflevering en verrichting van de prestatie BNG/ETG deze prestatie declareren; je kan dus vooruit werken! En op de nota van de verzekerde is dat ook te zien; datum 1 is gereedmaken, datum 2 is aflever en in geval van EU/BNG/ETG de declaratie van de prestatie.

  Per 2016 is dat niet meer mogelijk. Vooruit werken is er niet meer bij. Je moet dus de materiaalkosten scheiden van de prestatie zorg en eerst bij daadwerkelijke aflevering de prestatie Ter Hand Stelling inclusief BNG declareren.

  Bij Standaard Ter Hand Stelling is vooruit werken wel mogelijk.

  Denk toch dat er wat mis is gegaan in de onderhandelingen en dat de NZa terecht in de openbaarheid brengt dat zij tegen invoering van deze prestatie beleidsregel was maar onder druk van de KNMP, ASKA en NapCo deze moest uitbrengen!

  Zullen we maar bezwaar aantekenen? E&G? De Zorgmakelaar?

  In kader van vrije prijzen en tarieven is het mogelijk om voor particuliere cliënten een vast tarief te berekenen. Een tarief van 9.10 per wmg regel werkt voor alle partijen heel goed. Geen gedoe, altijd tijd om wanneer en waarom dan ook e.a. toe te lichten, uit te leggen en nogmaals voor te lichten. In de herhaling zit de kracht.