Verkeerd uitgangspunt

Ambitie kan Milco Linssen niet ontzegd worden. Als kersvers zelfbenoemd voorzitter van de Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten streeft hij naar herstel van het marktconform tarief voor deze beroepsgroep, een evenwichtige rechtspositie ten opzichte van de ziekenhuisdirectie en het recht op zelfstandige vestiging en uitoefening van de praktijk. En passant eigent Linssen zichzelf ook nog maar even het recht toe om de Orde van Medisch Specialisten te reduceren tot een club die zich uitsluitend bezighoudt met kwaliteit en protocollen. De belangenbehartiging doet de VVMS wel, wil hij maar zeggen. En dat alles dan ook nog eens op basis van plaatsvervangende ambitie, want Linssen is ondernemer en geen arts. Hij is toevallig getrouwd met een gynaecoloog.

Zijn stellingname dat de VVMS een einde moet maken aan het monopolie van de Orde, vind ik getuigen van weinig realiteitszin. De transitieperiode waarin de ziekenhuiszorg zich bevindt door het proces van spreiding en concentratie van medisch-specialistische functies, vraagt juist om doelgerichte samenwerking tussen besturen, medische staven en zorgverzekeraars. Het laatste wat dit proces kan gebruiken – juist nu – is verdeeldheid.

In dat proces zullen de medisch specialisten – net als alle andere partijen – moeten bewijzen wat ze waard zijn. Het marktconform tarief waarover Linssen het heeft, dient wat mij betreft het gevolg van dat proces te zijn. Met de houding ‘eerst centen zien en dan praten we verder’ laat je niet zien een serieus gesprekspartner te zijn. Eerst braaf zijn, dan pas het snoepje.

Delen