Verkeerde bed

Het staat bekend als de verkeerde-bedproblematiek: ziekenhuizen die opgescheept zitten met patiënten die hun bedden bezet houden terwijl er feitelijk geen medische reden meer is voor ziekenhuisverblijf. Medisch Spectrum Twente kampt er op dit moment mee, en wel in zodanige mate dat het ziekenhuis een algehele opnamestop heeft aangekondigd.

Het gaat vooral om patiënten die zouden moeten doorstromen naar verpleeghuizen, en de woordvoerder van MST vat de problematiek samen met de woorden: “Een ziekenhuis is er niet om bij te komen.” Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, het ziekenhuis hoort geen overloop van het verpleeghuis te zijn.

De woordvoerder stelt ook dat het een probleem is dat landelijk speelt. Dat is in zoverre waar dat capaciteitsmanagement een vraagstuk voor alle ziekenhuizen is. Over het onderwerp worden zelfs cursussen en workshops georganiseerd. Hoewel het beslist interessant zal zijn om die bij te wonen, zijn oplossingen binnen de eigen regio onder de streep toch nuttiger. In de Bredase regio is al in 2016 het samenwerkingsverband Het Aanmeldportaal tot stand gekomen. Hierin zijn afspraken gemaakt om juist op het gebied van ouderenzorg de verkeerde-bedproblematiek te voorkomen. En veel meer partijen in het land hebben sinds die tijd soortgelijke afspraken gemaakt. Een aantal oplossingsrichtingen is in 2018 gebundeld in de Vilans-publicatie In één keer goed.

Al die oplossingsrichtingen hebben één ding gemeen: het begint met de bereidheid om over de eigen muren heen te kijken en samenwerking te zoeken met de andere zorgaanbieders in de regio. Niet alleen de verpleeghuizen, maar juist ook de eerstelijnszorgaanbieders.

Delen