Verkeerde discussie

Hugo de Jonge reageert met enige scepsis op het verzoek van CDA-Kamerlid Joba van den Berg om de mogelijkheid te onderzoeken zorgbestuurders en toezichthouders te verplichten lid te worden van een branchevereniging en hen een accreditatieproces te laten doorlopen.

Van den Berg hoopt dat dit een stimulans zal zijn voor goed werkgeverschap in de zorg, als basis om het ziekteverzuim en de hoge uitstroom tegen te gaan. De Jonge noemt dit echter ‘een cultuurvraagstuk dat zich niet helemaal met instrumenten laat veranderen.’ De cijfers lijken hem gelijk te geven. Twee derde van de bestuurders bij middelgrote en grote zorgorganisaties is immers al lid van de beroepsvereniging NVZD, en die stelt ook de eis dat bestuurders een accreditatieproces doorlopen om lid te worden en te blijven.

‘Problematiek van ziekteverzuim zit hem niet in lidmaatschappen of accreditatiepunten’

Toch bestaat de problematiek van ziekteverzuim en hoge uitstroom nog onverminderd, en niet slechts bij een derde van de middelgrote en grote zorgorganisaties. Dat zit hem niet in lidmaatschappen of accreditatiepunten, maar in bestuurders die de verkeerde discussie voeren, stelt Peter van der Meer, bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Die zegt slimme dingen. Bijvoorbeeld dat bestuurders de neiging kunnen hebben om te pleiten voor extra capaciteit (en dus extra geld) om de nieuwe coronagolven te kunnen opvangen. En dat ze daarbij voorbijgaan aan waar het écht om gaat. Namelijk dat je aan die extra capaciteit niets hebt als je niet de medewerkers hebt om er gebruik van te maken.

Als je als zorgbestuurder niet in staat bent om die – toch logische – koppeling te zien, helpt een accreditatieproces echt niet om dat te veranderen.

Delen