Verpleegkundige landkaart

Brancheorganisatie ActiZ en beroepsvereniging V&VN hebben natuurlijk helemaal gelijk: meer studenten verpleegkunde zouden voor een carrière in de ouderenzorg moeten kiezen in plaats van in het ziekenhuis. In de ziekenhuizen zal de productie alleen maar dalen de komende jaren. En in de ouderenzorg gebeurt het juist allemaal de komende tijd. Het voorgenomen beleid van staatssecretaris Martin van Rijn heeft tot doel tot een geïntegreerde aanpak voor zorg, hulp en welzijn te komen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen. Hierbij zal een groter beroep worden gedaan op het informele circuit, om te voorkomen dat mensen onnodig in het zorgcircuit terechtkomen.

In dit proces kan de verpleegkundige in de rol van wijkverpleegkundige van cruciaal belang zijn. Zij of hij kent op wijkniveau de kwetsbare burgers – zoals de ouderen – en hun netwerk, kan preventielijnen uitzetten en kan snel bijsturen als het mis dreigt te gaan.

Er is alleen één probleem: niet iedere gemeente ziet de wijkverpleegkundige als degene die deze onmisbare schakelfunctie het best kan vervullen. Er zijn ook gemeenten die dit als een administratieve functie zien, die best kan worden ingevuld door iemand die zelf geen inhoudelijke kennis van zaken heeft. Deze onduidelijkheid kan verpleegkundigen afschrikken om voor een functie in de ouderenzorg te kiezen. Een landkaartje dat de gemeentelijke beleidsontwikkeling in beeld brengt, kan helpen. Maar dat kaartje moet er dan wel snel komen. Het is zó 2015.

Delen