Verplicht vaccineren

Ik woon in een uitloper van de Biblebelt met een kind dat vanwege een onderliggend gezondheidsprobleem geen bijster goede weerstand heeft. Lastig natuurlijk en soms zelfs echt naar, maar je leert ermee leven en het kind wordt ouder en sterker, dus de zorgen worden ook minder. Dit neemt niet weg dat onze verhuizing van de stad (waar de vaccinatiegraad hoog is) naar ons schattige dorp (waar lang niet elk kind gevaccineerd is) wel zo z’n gevolgen had. Een jaar of vijf geleden heerste er namelijk op tamelijk uitgebreide schaal kinkhoest en aangezien de kinkhoestvaccinatie geen volledige bescherming bood, begrijpt u al wat er gebeurde: ons kind liep kinkhoest op en blafte vervolgens drie maanden zo hard dat ik – en ik ben toch verpleegkundige – soms echt bezorgd was.

Lang verhaal kort, dit voorval heeft mij destijds aan het denken gezet over mijn eigen tolerante houding ten opzichte van ouders die niet willen enten. Uiteraard snapte ik er als rechtgeaard oud-zorgprofessional helemaal niets van, maar ik vond wel dat ouders daarin zelf moesten kunnen beslissen. En al vond ik dat het niet laten vaccineren van kinderen gelijk staat aan het niet beschermen van kinderen, het betrof toch allemaal lieve ouders, die wel degelijk goed voor hun kinderen zorgden. Het lijkt dus te kort door de bocht om het één onlosmakelijk te verbinden aan het ander, maar mijn tolerantie tegenover gewetensbezwaren bij enten was over toen mijn gevaccineerde dochter kinkhoest kreeg. Ineens realiseerde ik me – vraag me niet waarom dat zolang geduurd heeft – dat deze ouders niet alleen hun eigen kinderen in gevaar brengen, maar ook die van anderen. Niet dat dat in objectieve zin erger is, maar een eigen kind voelt toch dichterbij.

VVD-senator en ethicus Heleen Dupuis stelde in Nieuwsuur dat de overheid, vanuit de taak om kinderen te beschermen, de vaccinatie tegen mazelen verplicht moet stellen. Kinderen kunnen immers niet voor zichzelf beslissen en moeten, aldus Dupuis, in dit geval tegen hun ouders beschermd worden. Het gaat ver, maar ik snap haar wel. De verschijnselen en complicaties van mazelen, zijn niet kinderachtig en kunnen zelfs echt ernstig zijn. Aan de andere kant willen we als burgers natuurlijk niet dat onze overheid ons zomaar zou kunnen opleggen dat we ons en onze kinderen met het één of ander zouden moeten laten inenten. Het beste blijft volgens mij toch ouders via voorlichting aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en gezonde verstand. Ook de drempel verlagen helpt. Ik heb begrepen dat relatief veel ouders gebruik maken van de mogelijkheid om hun kinderen, thuis in beslotenheid alsnog te laten vaccineren.

Delen