Verplicht vrijwillig

Op zorgvisie.nl lees ik een interessante reactie op het bericht van ActiZ. Directeur Aad Koster van ActiZ zegt als gevolg van de bezuiniging in het regeerakkoord van 2,4 miljard euro op de ouderenzorg te vrezen voor het verlies van tienduizenden banen in de thuiszorg. Erg contraproductief, stelt hij, als je bedenkt dat het ook overheidsbeleid is om ouderen zo lang mogelijk – met gerichte en gepaste zorg – in de eigen thuissituatie te laten blijven in plaats van hen intramurale zorg te bieden. Daarin heeft hij onontkoombaar gelijk.

En de reactie (van ‘Frans’) luidt: “Voorspelling: deze ontslagen medewerkers moeten straks verplicht vrijwillig, als tegenprestatie voor de uitkering, in de zorg gaan werken.” Een pijnlijk realistische voorspelling, zo vrees ik. En een die volstrekt contraproductief is aan de toenemende aandacht voor elkaar helpen en op vrijwillige basis iets voor een ander over hebben. De onlangs tot stand gekomen marktplaats We Helpen – waarin een aantal initiatieven op dit gebied zijn gebundeld – is een exponent van deze maatschappelijke beweging.

Door de uitstroom van zorgprofessionals waarover Koster het heeft, gekoppeld aan het overheidsbeleid van extramuralisatie, zou de zorgvraag echter zo sprongsgewijs toenemen dat mensen ervoor terugdeinzen. Met het huidige beleid zou de overheid dus weleens in één pennenstreek een net opkomend burgerinitiatief om zeep kunnen helpen dat ze de komende jaren keihard nodig heeft.

Delen