Verscherpt toezicht

Wat kun je als ziekenhuis anders communiceren als je door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht wordt gesteld dan dat je dit gegeven gebruikt om alle noodzakelijke verbeteringen ‘met nog meer voortvarendheid’ door te voeren? De boodschap ‘We betreuren het dat we het zover hebben laten komen’ was misschien naar de patiënten toe passender geweest. De verscherpt toezichtstelling heeft immers te maken met tekortkomingen in de patiëntveiligheid. De mededeling van het bestuur van Amphia dat het de conclusie van de Inspectie als een ‘belangrijke aansporing’ ziet, klinkt als een dooddoener.

In een reactie op Medisch Contact komt Remco Djamin, voorzitter van het medisch-specialistisch bedrijf aan het woord. Hij vertelt onder andere over de noodzakelijkheid om een afsluitbare ruimte te hebben voor het veilig toedienen van farmacotherapie. “Dat was in ons ziekenhuis niet overal het geval. Dat wisten we, maar we hadden aanvankelijk gedacht dit tegelijk te kunnen realiseren met de aanstaande nieuwbouw”, zegt Djamin. Zou een lezer – patiënt – die in de volgende zin leest dat die nieuwbouw pas in 2019 wordt opgeleverd, zich dan niet afvragen waarom hij die investering de komende drie jaar niet waard is als die toch echt de patiëntveiligheid ten goede komt?

Even verderop zegt Djamin – in antwoord op de vraag of de ontwikkeling van het medisch-specialistisch bedrijf in Amphia mogelijk belemmerend heeft gewerkt op de veiligheid: “Absoluut niet, eerder het tegendeel.” Het is goed dat het medisch-specialistisch bedrijf zich zo nadrukkelijk bekommert over de kwaliteit en veiligheid. Maar het is toch een reactie die tot nadenken stemt. Als sinds de komst van het medisch-specialistisch bedrijf het onderwerp veiligheid juist nadrukkelijker op de agenda is gekomen, hoe groot waren de problemen op dit gebied dan voor die tijd? En waarom is dat verscherpt toezicht er dan nu pas?

Delen