Verscherpt toezicht

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Wat kun je als ziekenhuis anders communiceren als je door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht wordt gesteld dan dat je dit gegeven gebruikt om alle noodzakelijke verbeteringen ‘met nog meer voortvarendheid’ door te voeren? De boodschap ‘We betreuren het dat we het zover hebben laten komen’ was misschien naar de patiënten toe passender geweest. De verscherpt toezichtstelling heeft immers te maken met tekortkomingen in de patiëntveiligheid. De mededeling van het bestuur van Amphia dat het de conclusie van de Inspectie als een ‘belangrijke aansporing’ ziet, klinkt als een dooddoener.

In een reactie op Medisch Contact komt Remco Djamin, voorzitter van het medisch-specialistisch bedrijf aan het woord. Hij vertelt onder andere over de noodzakelijkheid om een afsluitbare ruimte te hebben voor het veilig toedienen van farmacotherapie. “Dat was in ons ziekenhuis niet overal het geval. Dat wisten we, maar we hadden aanvankelijk gedacht dit tegelijk te kunnen realiseren met de aanstaande nieuwbouw”, zegt Djamin. Zou een lezer – patiënt – die in de volgende zin leest dat die nieuwbouw pas in 2019 wordt opgeleverd, zich dan niet afvragen waarom hij die investering de komende drie jaar niet waard is als die toch echt de patiëntveiligheid ten goede komt?

Even verderop zegt Djamin – in antwoord op de vraag of de ontwikkeling van het medisch-specialistisch bedrijf in Amphia mogelijk belemmerend heeft gewerkt op de veiligheid: “Absoluut niet, eerder het tegendeel.” Het is goed dat het medisch-specialistisch bedrijf zich zo nadrukkelijk bekommert over de kwaliteit en veiligheid. Maar het is toch een reactie die tot nadenken stemt. Als sinds de komst van het medisch-specialistisch bedrijf het onderwerp veiligheid juist nadrukkelijker op de agenda is gekomen, hoe groot waren de problemen op dit gebied dan voor die tijd? En waarom is dat verscherpt toezicht er dan nu pas?

9 Reacties Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 28 mei 2016 om 11:03 | Permalink

  Zie de stukken op de site van IGZ en stel vast dat deze discussie al voor 2012 is gestart. Amphia doet helemaal niets en daar heeft de IGZ nu tabak van gekregen. Gaat de IGZ nu Amphia sluiten? Neen! Daarom reageert Amphia zoals Amphia reageert.

  Waarom doet Amphia wat Amphia doet? Marktwerking? Is er sprake van concurrentie in West Brabant? Wat zegt de ACM? Wat zeggen de verzekeraars? Zie rapport ACM over de fusie en de stelling van verzekeraars dat 2 ziekenhuizen voldoende concurrentie kracht geeft om de gevraagde kwaliteit te kunnen borgen.

  Kwaliteit!

  We zien ook in dit dossier de reactie en activiteit van de verzekeraars in gepast vertrouwen tegemoet.

  Lees het onderliggende dossier over de gebreken bij Amphia; in de OK’s staat niet vast of het bedienend personeel wel verstand heeft van de apparatuur. Niets is vastgelegd. Alles gaat mondeling. Van horen zeggen; als je daarop drukt of daaraan linksom draait gebeurt er dat. En dat knopje is het licht knopje! Succes, ik ga golfen.

  De sterfte in Amphia is dan ook volgens verwachting. De NVZ ziet geen enkel probleem.

 2. Welmoed S.
  Geplaatst op 29 mei 2016 om 21:56 | Permalink

  FvW, gesteund door ene mijnheer Blanker, op Twitter:

  “Jansen in reactie op mijn blog verscherpt toezicht Amphia: “En dat knopje is het lichtknopje. Succes, ik ga golfen”. ”

  En dan mijnheer Blanker, hij schijnt huisarts te zijn:

  “@FrankvanWijck Is die ANH Jansen een groupie van je? In elk geval een zekerheidje; vrijwel geen blog zonder snelle reactie van ‘m..”

  En wat hebben we gelachen!

  Leve de social media.

  Anders zouden we toch eens een inhoudelijk antwoord moeten geven! Stel je voor….

  Erg flink en stoer allemaal, maar het maakt je niet geloofwaardiger.
  En nee, ik ken mijnheer ANH Jansen niet.

 3. Welmoed S.
  Geplaatst op 29 mei 2016 om 22:05 | Permalink

  Niet inhoudelijk reageren op reacties op artsenauto, maar wel steun zoeken bij je vrinden op Twitter…

  Hoe diep kan je zinken.

 4. Piet
  Geplaatst op 29 mei 2016 om 23:15 | Permalink

  Woonachtig in Breda heb ik me in ieder geval in hoge mate verbaasd (1) dat het überhaupt zo ver moest komen dat de IGZ deze maatregel uitvaardigde en (2) hoe -bijna laconiek- de reactie vanuit het ziekenhuis was, tenminste in de media. “Gaat u maar rustig slapen beste burgers, we hebben alles onder controle”. Hoe de zaak intern wordt aangepakt is mij niet bekend.

  Nee, dit verstevigt het vertrouwen in ’t ziekenhuis niet. Monopolist in West-Brabant? Och, we hebben op twintig kilometer afstand zowel Bravis als Elisabeth liggen, en mocht de gelegenheid zich voordoen nemen we ook Rotterdam, Den Bosch en Eindhoven mee in het keuzeproces.

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 mei 2016 om 08:41 | Permalink

  Beste Welmoed: ik ken de heer Blanker ook niet, maar reageerde slechts op de vraag die hij via Twitter stelde.
  Wat de tekst van de heer Jansen betreft: Hieruit interpreteer ik dat hij zich net als ik verbaast over het feit dat het verscherpt toezicht pas nu een feit is.
  Piet: Bedankt voor uw nuancering. Monopolist is in een klein land als het onze inderdaad een rekbaar begrip.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 mei 2016 om 08:51 | Permalink

  En voor de goede orde Welmoed: ik vond deze reactie van Jansen juist wel scherp. Vandaar mijn beslissing er via Twitter de aandacht naar toe te leiden.

 7. anh jansen
  Geplaatst op 30 mei 2016 om 13:15 | Permalink

  Als FvW denkt dat verplicht verzekerden ongestraft kunnen bepalen naar welk ziekenhuis zij kunnen, dan heeft hij de financiering van de ziekenhuiszorg toch niet zo goed begrepen.

  Ziekenhuizen worden betaald op basis van een lumpsum per jaar. Groei 1,5% per jaar, bovenop de inflatie. Minister en verzekeraars maken afspraken met de NVZ over de productie die daar tegenover staat: x aantal ingrepen, y aantal ligdagen, z aantal operaties tegen A aantal weken tot maanden wachttijd; de Treeknormen. Opgeknipt en wel.

  Akkoord op Hoofdlijnen gemist?

  Verplicht verzekerden uit Breda kunnen dan ook niet zo makkelijk massaal overstappen naar Bergen op Zoom of Tilburg; gaat met die verzekerden het budget mee? Mogen de ziekenhuizen aldaar dan zomaar stijgen in omzet? Kunnen de specialisten aldaar die toename aan? Past dat in hun golfschema’s?

  Waarom wordt verzekerden zorg onthouden? Waarom krijgen zij niet de zorg die hen toekomt? Waarom daalt de levensverwachting van 65 plussers in dit land? Waarom is de sterfte in ziekenhuizen volgens verwachting?

  Het Amphia kan dan ook zoals ieder ander ziekenhuis rekenen op een budget per jaar. Daarom kan Amphia zo reageren zoals zij reageert en daarom doen de verzekeraars en de Minister er het zwijgen toe. Zolang het budget maar niet wordt overschreden en de verzekerden het niet willen, mogen of kunnen begrijpen is er niets aan de hand: prijs is bepalend, niet de kwaliteit. Die moet nog acceptabel zijn, mits de prijs maar lager wordt. Zei de toenmalige Minister A Klink, anno 2016 de bestuursvoorzitter van VGZ, een van de contracterende verzekeraars van Amphia.

  Wegens deze marktverdeling op basis van historische budgetten is er geen concurrentie op kwaliteit. Er is geen enkele stimulans om de kwaliteit openbaar te maken. De goede ziekenhuizen krijgen er niet meer klanten door. De goede specialisten krijgen de OK’s niet voller. De omloopsnelheid van de bedden neemt dan ook af; het aantal ligdagen per wel bezet bed loopt op. De leegstand aan bedden blijft onbeperkt hoog; 50% van de bedden staan leeg! Dat krijg je als je in essentie nog steeds wordt betaald per bed! Ongelooflijke perverse manier van financieren! 60% van het Care budget gaat dan op aan de ziekenhuizen; 1.000 plus bedden per ziekenhuis is dan ook de norm in dit land.

  De productie per specialist blijft dan ook zeer laag. De directeur van Cleveland Clinic kon er enige jaren geleden niet overuit: ’tja, als je zo weinig doet, dan ……..’.

  Monopolie rekbaar begrip? Zeker. De markt is netjes verdeeld in dit land. Niet voor niets wordt Nederland ook wel Kartelland genoemd.

  Dreiging met concurrentie is ook concurrentie zegt de Toezichthouder. En hoopt dat niemand gaat doorvragen.

 8. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 mei 2016 om 13:34 | Permalink

  Ik ben het met u eens dat er te weinig concurrentie op kwaliteit is en dat de zorgaanbieders onvoldoende stimulans hebben om de zorgkwaliteit transparant te maken. Daarin is de afgelopen tien jaar te weinig vooruitgang geboekt en dit verklaart waarom het stelsel nog steeds niet naar behoren werkt. Het verklaart ook waarom Marjan Kaljouw gelijk heeft met haar stelling dat we niet het stelsel ter discussie moeten stellen maar de kosten. Of liever gezegd: de bereidheid van zorgaanbieders om die transparantie wél te betrachten, zodat de zorgverzekeraars erop kunnen sturen door er hun inkoop op af te stemmen, zodat de kwaliteit wordt beloond en als afgeleide daarvan de kosten dalen. Want op dat punt ben ik het met u oneens: het biedt de enige correcte voorwaarde om te waarborgen dat de goede ziekenhuizen juist wél meer klanten krijgen.

 9. ANH Jansen
  Geplaatst op 30 mei 2016 om 18:33 | Permalink

  Wel eens bedacht hoe de verzekeraars, zonder met elkaar te overleggen, want dat mag niet van de ACM en de EU commissie, de minder goede ziekenhuizen minder budget gaan geven om zo de betere ziekenhuizen te belonen met meer omzet? En dat zonder dat het totale budget hoger wordt dan de Minister toestaat?

  En bedenk ook even dat een ziekenhuis op zichzelf niets doet, het zijn de medisch specialisten met ondersteunend personeel, die het werk doen. Wat gaan die doen als hun werk niet meer wordt betaald? Gaan zij werken in een wel gecontracteerd ziekenhuis? Wat gaat dat betekenen voor de kwaliteit?

  Vraag eens aan de wijkverpleging of zij weten welke chirurg er bij een bepaald ziekenhuis dienst had en zij weten dat precies! Idem longartsen, idem cardiologen, idem oogartsen, idem ieder specialisme.

  En bedenk ook eens wat er gebeurt als een ziekenhuizen enige jaren, maximaal 3, een bepaalde operatie of behandeling of therapie niet meer mag uitvoeren? Hoe kan dit ziekenhuis zich na die periode bewijzen op kwaliteit?

  En ook al bedacht dat betere kwaliteit zich ook kan vertalen in hogere prijzen? En in een besparing op een ander terrein dan de ziekenhuizen? Bijvoorbeeld minder verpleeghuiszorg? Minder revalidatie zorg? Minder thuiszorg? Minder WMO zorg?

  Hoe gaan de Minister en de verzekeraars om met deze verschillende hokjes in een land dat is gebouwd op hokjes?

  Vandaar dat alle overige landen, behalve de USA, hebben gekozen voor een niet concurrerend zorgsysteem; dan mag je zonder problemen samenwerken, mag/moet alles openbaar zijn en kan je falen zonder te worden bestraft: benchmarken op prijs en op kwaliteit! En dan niet relatief maar absoluut en dan ook ten opzichte van de wereldbenchmark. Laat maar zien welke kwaliteit de politiek/ambtenarij bereid zijn te besteden voor de burgers van dit land.

  Angst voor een twee sporen systeem moet men niet hebben; die is er nu ook al: de rijken onder ons laten zich behandelen in het buitenland. Kost wat, maar dan weet je dat er levend uitkomt.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/25897826/___Ziekenhuizen_verzwijgen_medische_missers___.html

  ‘Dat meldt RTL Nieuws op basis van lijsten met ziekenhuisdoden. De IGZ heeft deze na een jarenlange strijd aan RTL Nieuws gegeven. De IGZ was maandagmiddag niet beschikbaar voor commentaar.

  In de lijsten van de IGZ staat dat de afgelopen drie jaar 1214 patiënten zijn overleden door een zogeheten calamiteit. Gezondheidsinstituut Nivel berekende echter dat in dezelfde periode zo’n 3000 patiënten het slachtoffer moeten zijn geworden van missers. Zes op de tien medische missers zou dus niet gemeld worden.

  Slachtoffers van medisch falen zijn vooral 65-plussers en baby’s’.

  -Daarom daalt de levensverwachting van 65plussers in dit land en zijn de sterftecijfers volgens verwachting……….

  Wat ook kan helpen als je iets niet begrijpt is het uitschrijven en van het probleem een schematische voorstelling maken; stroom diagram. Met natuurlijk Olifantje Edith die het sprookje altijd kan uitblazen.

  In het systeemmodel Zorgstelsel 2006 wordt door de voorstanders nog altijd de rol van de Overheid over het hoofd gezien. Verzekeraars zijn niet vrij om hun eigen nominale premie te berekenen! Verzekeraars zijn niet vrij om hun basispakket zelf te bepalen. Ze doen dan ook aan risico selectie om financieel niet nat te gaan. En ze zeggen in het vooroverleg voor de begroting VWS van het komend jaar altijd dat zij niet zullen uitkomen, waardoor de Minister het eigen risico altijd blijft verhogen. Zit in het systeem ingebakken.

  Het systeem deugt niet. 175 landen hebben een ander model. 1 land heeft een afwijkend model. Wie is dan de gekke Henkie?

  Nota bene de Minister stelt zelf dat de EU Commissie uitgaat van een werkelijk sociaal zorgsysteem en dat het Nederlandse model daarvan fundamenteel afwijkt en eigenlijk niet past in de EU.

  En dan zegt de voorzitter van de Toezichthouder dat het systeemmodel niet ter discussie mag worden gesteld? Welke brochure heeft zij gelezen, wie was de uitgever, en uit welk jaar was die brochure?

  Maar ja, politieke benoemingen hebben een bekend probleem: De kwaliteit speelt totaal geen rol bij een dergelijke benoeming.

  Zijn we weer terug bij af. Lijkt wel een spelletje Ganzenborden!