Verstandige mensen

Eerder deze week stelde minister Hugo de Jonge dat de overheid weer meer centrale regie moet nemen over de zorg. Vanuit zijn ervaring in Engeland zegt Marcel Levi nu in zijn rol als adviseur voor de zorgparagraaf van het verkiezingsprogramma van zijn partij PvdA: doe dat maar niet.

Levi pleit ervoor om veranderingen door te voeren binnen het huidige stelsel. Een van zijn voorstellen in dit kader, alle medisch specialisten in loondienst nemen, is krabben waar het niet jeukt. Maar van de spoedeisende zorg een nutsvoorziening maken, is een geluid dat we bij meer partijen horen. Hetzelfde geldt voor zijn voorstel de huisartsen meer tijd per consult te geven.

Wat Sophie Hermans van de VVD zegt over het gesprek met de patiënt – en ook over meer tijd van de arts hiervoor – sluit hierbij aan. En ook zij heeft het over ‘volgende stappen zetten’, niet over een rigoureuze stelselwijziging dus. Dat is niet nodig, stelt zij met zo veel woorden. Ook haar partij heeft niet meer de mond vol van het begrip marktwerking, maar daar blijft het wel bij. “Alsjeblieft geen ingewikkelde stelseldiscussies nu.”

‘Er zijn urgentere agendapunten dan het stelsel overhoop gooien’

Het Trouw-artikel waarin Levi en Hermans aan het woord komen, biedt ook ruimte aan Michiel Verkoulen, die meedacht over de zorgparagraaf van zijn partij D66. “Er is genoeg zorg in Nederland, maar te weinig gezondheid”, zegt hij. Hij verwijst hiermee naar de aandacht die nodig is voor preventie en gezonde leefstijl, die we nu in aardig wat verkiezingsprogramma’s zien terugkomen. Ook een onderwerp waarvoor het niet nodig is een stelseldiscussie te voeren. De suikertaks die Verkoulen noemt, zou een goede eerste stap in de juiste richting zijn. Tabaksconsumptie tot het verleden laten behoren een tweede. Er zijn urgentere agendapunten dan het stelsel overhoop gooien.

Delen