Verstoppertje spelen

Welke van deze drie stellingen is waar? De Trechter van Dunning heeft twintig jaar in de onderste bureaula liggen verstoffen. De beslissing dat te dure zorg niet meer vergoed wordt, staat verstopt in het regeerakkoord. En het snijden in te dure zorg is het gevolg van marktwerking.

Het correcte antwoord is: ze zijn geen van drieën waar. De Trechter van Dunning is al twintig jaar alive and kicking (Of was u de discussie vergeten over hoeveel geld een gewonnen levensjaar mag kosten?). De beslissing te dure zorg niet meer te vergoeden is een vast onderdeel van de beleidsagenda voor de zorg. (Of was u de discussie over de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry vergeten?). En het snijden in te dure zorg heeft niets met marktwerking te maken. (Of was u vergeten dat we behalve aan zorg als maatschappij ook geld willen kunnen blijven uitgeven aan zaken als onderwijs, infrastructuur en nog zo wat van die dingen? Om Bianca den Outer te citeren, van Twitter: “Er. Is. Namelijk. Geen. Marktwerking. In. De. Zorg.”)

Gaat u door naar de volgende ronde? Niet als u gisteren via Twitter of welk kanaal dan ook hebt laten blijken dat u onaangenaam verrast bent door de wens van VVD en PvdA om te benadrukken dat zorg kosteneffectief moet zijn. Misschien had u gemist dat ze dit in wetgeving willen vastleggen, maar dat doet niet eens zozeer ter zake. Wetgeving is slechts de vorm. De doelstelling stond al jaren vast.

Delen