Vertrouwen

In het rapport Verschil in Nederland 2014-2020 gebruikt het Sociaal en Cultureel Planbureau de termen ‘achterblijvers’ en ‘onzeker werkenden’. Dat zijn er sinds de verschijning van dit rapport niet minder geworden in ons land. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek, stelde het SCP.

Tot dezelfde conclusie komen Josse de Voogd en René Cuperus in hun Atlas van afgehaakt Nederland. De parlementaire democratie werkt niet voor iedereen goed, stellen zij, mensen dreigen af te haken of zijn al afgehaakt.

Tussen deze twee rapporten zit het essay Gezondheidsverschillen voorbij van Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Het laat zich lezen als een duidelijke – en inhoudelijk onderbouwde – oproep aan de politiek.

‘De parlementaire democratie werkt niet voor iedereen goed’

Het kabinet wil nu vermijdbare gezondheidsverschillen aanpakken, lezen we in het coalitieakkoord. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken vertaalt de aanzet tot deze aanpak in een opdracht aan de Sociaal-Economische Raad om te onderzoeken hoe het kan dat armere en lager opgeleide Nederlanders vaak een gezondheidsachterstand kennen en wat het kabinet hieraan kan doen. Het advies van de SER moet er eind dit jaar liggen. Met de managementsamenvattingen van de drie bovenvermelde documenten bij de hand moet dat sneller kunnen. Dat zou het vertrouwen van de groep waarom het gaat in de politiek ook ten goede komen.

Delen