Vertrouwen

De afgelopen drie maanden was ik als voorzitter van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de Antonius Zorggroep in Sneek. Daar werd ik in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met een enorme dynamiek door de grote hoeveelheid veranderingen in zowel ziekenhuis als thuiszorg. Zorginstellingen staan voor stevige uitdagingen en dat vraagt behoorlijk wat van bestuurders en zorgprofessionals.

Alle veranderingen hangen onderling samen. Ik noem er een aantal: het oprichten van een medisch specialistisch bedrijf, selectieve inkoop door de zorgverzekeraars, substitutie naar de eerste lijn, concentratie van zorg, oprichten van anderhalvelijnscentra, medeconsulten van specialisten in de eerste lijn en de talloze discussies over wat kwaliteit is.

Het is geen eenvoudige opgave om in deze enerverende tijden veranderingen te implementeren. Over het hele proces ligt een pannekoek van regels en torenhoge administratieve lasten. Complicerende factor hierbij is dat zorgverzekeraars marktregels hanteren, ook in gebieden waar dat onzinnig is.

Territoriumdrift moet worden losgelaten

Samenwerking vormt in mijn ogen de basis van al deze veranderingen; samenwerking tussen medisch specialisten onderling, tussen specialisten en het ziekenhuis, tussen ziekenhuis en huisartsen, ziekenhuis en thuiszorg, tussen zorgprofessionals van verschillende disciplines en tussen zorgprofessionals en de zorgverzekeraar. Natuurlijk is de cruciale vraag hierbij: kan het vertrouwen in de zorgverzekeraars nog worden hersteld?

Dit herstel kan een boost krijgen als de zorgverzekeraars de beoordeling van kwaliteit van zorg als uitgangspunt voor contractering, zouden overlaten aan een onafhankelijk instituut.

Daarom ben ik zo blij met de woorden van de voorzitter van Zorgverzekeraar Nederland André Rouvoet. Op ons jubileumcongres afgelopen november stak hij de hand in eigen boezem door zich af te vragen of de zorgverzekeraars hun rol de afgelopen jaren goed hebben ingevuld. ‘Werken we wel voldoende aan het herstel van vertrouwen?’, vroeg hij zich hardop af. Want de license to operate voor zorgverzekeraars staat op het spel als het vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet snel wordt hersteld.

Delen