Vertrouwenskwestie

Veel vertrouwen hebben de zorgaanbieders niet in de nieuwe bewindslieden van VWS. Slechts twaalf procent van de mensen die reageerden op een poll van Zorgvisie reageerden met ‘ja’ op de vraag of hun vertrouwen in de drie (minister Fleur Agema en staatssecretarissen Vicky Maijer en Vincent Karremans) groot is.

Als argumenten voor het gebrek aan vertrouwen worden bijvoorbeeld ‘gebrek aan ervaring’ en ‘beperkte visie’ genoemd. En specifiek over minister Agema zeggen met name bestuurders dat zij ‘niet het overstijgend denkniveau heeft dat nodig is om een vervolg te geven aan het IZA’. De vraag is hoe groot de rol van de minister in dat vervolg moet zijn. Het IZA is een rijdende trein. Het zijn vooral de veldpartijen die daarin stappen moeten zetten en het belangrijkste wat VWS daarvoor moet doen, is het proces faciliteren. Het vooral niet frustreren dus. De minister heeft voldoende ambtenaren tot haar beschikking om zich te laten informeren over hoe ze die rol het best kan invullen. Ook zijn er de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Ze verwachten niet dat de drie lang in functie zullen blijven om überhaupt van betekenis te kunnen zijn

Maar dat gebrek aan vertrouwen in de nieuwe ploeg is niet eens wat het meest opvalt aan de poll. Dat is immers vooral het gebrek aan mensen dat de moeite heeft genomen om eraan mee te werken: 81. Aan het bereik van Zorgvisie ligt dat niet, want het wordt goed gelezen. Een logischer verklaring is dat veel mensen simpelweg niet de moeite hebben genomen om hun mening te geven, omdat ze niet verwachten dat de drie lang in functie zullen blijven om überhaupt van betekenis te kunnen zijn. Afgaand op het debat van afgelopen donderdag is dat een begrijpelijke gedachte.

Delen