Vervelend

Een nuchtere vraag van Wilna wind van de NPCF aan de openbare apothekers: waarom zou je nog begeleiding van patiënten voor en na een operatie bieden als je daar van de zorgverzekeraars geen vergoeding voor krijgt? De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft het antwoord: apothekers moeten deze zorg verlenen, en de Inspectie zal er ook op toezien dat ze dit doen. Maar ze vindt het wel ‘vervelend’ dat de apothekers er geen vergoeding voor krijgen.

Om die opmerking hebben verschillende mensen zich boos gemaakt, zag ik. Maar dat is geen constructieve boosheid. De Inspectie gaat er simpelweg niet over of de zorgverzekeraars dit werk wel of niet willen vergoeden. Ze kan de openbare apothekers hooguit een hart onder de riem steken door te zeggen dat ze het vervelend vindt wat er allemaal gebeurt, en dat doet ze dan ook. Dat is aardig.

Relevanter is de vraag: hoe nu verder? Het enige antwoord lijkt te zijn: het komt voorlopig niet meer goed. De Inspectie rent nu niet naar de minister omdat de situatie op dat niveau nog steeds geen issue is. Weliswaar doen zich met enige regelmaat problemen voor, maar dat weet de Inspectie en daarop onderneemt ze ook actie. Zo lang die actie de her en der optredende brandjes blust, zal ook VWS hooguit zeggen de situatie ‘vervelend’ te vinden voor de openbare apothekers. Ze zijn nog steeds volledig aan zichzelf overgeleverd en zullen zelf met een constructief oplossingsvoorstel moeten komen.

Delen