Verwachtingen

Het ministerie van VWS geeft ons een duidelijke boodschap met de Rijksbegroting 2015. De ingezette hervormingen in de zorg zijn slechts het begin, stelt het ministerie. Hiermee is de basis gelegd, maar meer ook niet. Het komt nu op de zorgbestuurders, de professionals, de patiënten en de zorgverzekeraars aan om er ook echt een succes van te maken.

Dit klinkt als een open deur van een ministerie dat de beslissing heeft genomen om meer aan ‘het veld’ over te laten, maar het is wel een terechte boodschap. Het ministerie kan regels en wetten maken, maar het is toch echt dat veld dat ervoor moet zorgen dat ze een succes worden. Zorgbestuurders moeten beseffen dat niet bedrijfs- en omzetgroei het primaire doel zijn, maar zorg verlenen waarin ze écht goed zijn en die zinnig en zuinig is. Professionals moeten de tijd nemen om patiënten uitleg te geven over behandelopties en om op gepaste momenten aan te geven dat er grenzen zijn aan wat mogelijk en zinvol is. Patiënten moeten leren aanvaarden dat de keuzes die zij maken gevolgen hebben voor hun toekomst en portemonnee. En zorgverzekeraars moeten scherp sturen op prijs en kwaliteit. Het kernbegrip voor de komende tijd is dus communicatie.

Opvallend is trouwens dat in het rijtje dat VWS opsomt één cruciale partij ontbreekt: de (nog) niet zieke. Ook die speelt een cruciale rol om van de ingezette hervormingen een succes te maken. Enerzijds door klaar te staan voor de wel zieke op het moment dat die dit nodig heeft. Anderzijds door alvast na te denken over de vraag welke verwachtingen hij heeft als hij zelf ziek wordt. We worden het immers allemaal een keer. En wat willen we nog van het leven als dat moment eenmaal aanbreekt?

Delen