‘Verwachtingen realistisch houden’

Nieuwe VvAA-directeur Hans van der Schoot wil de stem van leden waar mogelijk ook wetenschappelijk onderbouwen. Daarnaast is hij voorstander van meer positieve informatie. “We hebben een fantastisch vak, we moeten elkaar niet de put in praten.” 

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: De Beeldredaktie/Herbert Wiggerman

Hans van der Schoot noemt zijn benoeming van afgelopen ­februari als directeur van vereniging VvAA een mooie toegift op zijn loopbaan als zorgprofessional en bestuurder: “Ik heb belangstelling voor alle veranderingen die een grote invloed op het vak van de zorgprofessional hebben. Dan denk ik aan de technische veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Maar ook aan de toenemende ketenzorg én het stijgende aantal zzp’ers in de gezondheidszorg. Maatschappelijke veranderingen hebben een enorme impact, zorgen voor een andere rolverdeling. Zorgverleners werken niet meer dag en nacht, maar dag of nacht. De feminisering brengt veranderingen met zich mee. Ik wil graag de vertaalslag maken van al die veranderingen naar de VvAA-leden. Het feit dat VvAA eigenlijk een not-for-profitorganisatie is, spreekt mij aan. Alles wat we verdienen, gaat terug naar de leden, in de vorm van nieuwe producten, diensten en activiteiten.”

Ledenraad

“Zorgprofessionals goed ondersteunen en versterken bij de uitoefening van hun vak, dat is onze missie. Daarvoor willen we meer voeling houden met de leden. In een eerdere ALV gaven zij aan dat het contact beter kan en daar werken we hard aan. We richten een ledenraad op. Dat proces is nu in volle gang. Daarbij zorgen we dat alle beroeps­groepen evenredig vertegenwoordigd zijn. We streven ernaar dat de ledenraad begin 2023 in werking is. Om ons standpunt te bepalen over allerlei kwesties die spelen, willen we behalve goed luisteren naar de leden ook onze analyses wetenschappelijker onderbouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag hoe verschillende werkvormen invloed hebben op de autonomie van de zorg­professional, op de kwaliteit van zorg en op de bedrijfseconomische kant ervan.” 

Vrije zorgkeuze

Als we het over speerpunten van de vereniging hebben, kan de vrije zorgkeuze (vaak ‘vrije artsenkeuze’ genoemd) niet onbenoemd blijven. Van der Schoot: “VvAA heeft zich daar in het verleden, met mijn voorganger Edwin Brugman, enorm voor ingezet. Daar kunnen we op voortbouwen. Maar het zijn nu weer andere tijden met nieuwe mensen. Als je het hebt over activisme en diplomatie ligt de focus nu iets meer in het midden. Wat interessant is bij deze kwestie, is dat recent een advocaat is gepromoveerd op de vrije zorgkeuze – die opnieuw ter discussie staat – in relatie tot de grondwet. Wij gebruiken mede zijn promotie om onze rol hierin verder vorm te geven.” 

Hoe kijkt Van der Schoot naar de rol van VvAA in het zorglandschap? “Wij staan ervoor om krachtig te sleutelen aan de werkelijkheid waar dat nodig is, op advies van onze leden en als het kan wetenschappelijk onderbouwd. Maar we moeten de verwachtingen ook realistisch houden en elkaar niet de put in praten. Verbeterpunten combineren met positieve informatie over onze goede gezondheids­zorg. Soms vind ik dat er te veel geklaagd wordt. We moeten ook de andere kant in beeld brengen, laten zien dat we een geweldig beroep hebben. En bij problemen moeten we ook meer kijken naar wat we zelf kunnen oplossen.”

Hans van der Schoot werkte als gynaecoloog, staflid, opleider, manager, bestuurder en toezichthouder. Hij was onder meer voorzitter van de raad van bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en van het OLVG en voorzitter van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Sinds 2019 is hij voorzitter van de raad van toezicht van zorginstelling Marente. 

Delen