Verzekerd van veiligheid

“De nuance moet terug in het debat over patiëntveiligheid”, zei prof. dr. Jan Klein toen ik hem vorige maand interviewde (voor Steril, een tijdschrift over infectiepreventie). “De informatie die over een besmetting naar buiten moet worden gebracht, moet helder worden geduid, want niet ieder probleem is even ernstig. Die duiding is de enige manier om de nuance terug te krijgen na alle commotie die nu is ontstaan.”

Met die commotie verwees Klein uiteraard naar de klebsiella-uitbraak in het Maasstadziekenhuis, waar hij opstapte als anesthesioloog omdat hij bij de directie geen gehoor kreeg voor zijn adviezen over patiëntveiligheid. “Denk niet dat het Maasstadziekenhuis een uitzondering is, want dezelfde problematiek speelt in bijna alle ziekenhuizen”, zei hij vorige maand tegen me. Deze week volgde het bericht dat ook het Kennemer Gasthuis met klebsiella te kampen heeft en het bericht dat Klein in dienst getreden is bij zorgverzekeraar Achmea. Over deze stap zegt hij vandaag in Medisch Contact dat hij denkt dat zorgverzekeraars een belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeteren van de veiligheid in de gezondheidszorg. Een zorgverzekeraar kan druk uitoefenen, waardoor bestuurders worden gedwongen zich bezig te houden met het verbeteren van de veiligheid, stelt hij.

De vraag is natuurlijk hoe dat begrip ‘druk uitoefenen’ zich gaat vertalen. In wel of niet contracteren? Belangrijk is in ieder geval een relatie te leggen tussen patiëntveiligheid en bezuinigingen. Het Havenziekenhuis stapte twee jaar geleden uit bezuinigingsoverwegingen over op grotere flacons met een verdovingsmiddel. Die bleven te lang open staan en raakten daardoor besmet met – wederom – klebsiella. Maar voordat deze link tussen de bezuiniging en de besmetting was gelegd, waren wel dertig patiënten ziek geworden.

Delen