Vicieuze cirkel

Onboarding? Misschien moest u er ook even over nadenken. Maar het is gewoon een hippe term voor inwerken. Ofwel: het instroomproces waarbij nieuwe medewerkers kennismaken met de organisatie. Ze leren hun collega’s kennen en krijgen een goed beeld van hun rol binnen het team.

De zorg blijkt er niet zo erg goed in te zijn: Zorgmedewerkers vinden dat onboarding beter kan – Skipr). De berichtgeving vermeldt er niet bij of nieuwe zorgmedewerkers er zelf ook die term voor gebruiken. Ook wordt er geen uitsplitsing naar zorgsectoren bij gegeven. Maar gelet op de breed gevoelde personeelsproblematiek in de zorg lijkt het aannemelijk dat de situatie in zo’n beetje alle geledingen ervan bestaat op het moment.

Niet voor niets dus dat 37 procent van de HR-professionals in de zorg onboarding tot speerpunt voor 2023 heeft benoemd. Opvallend: 52 procent van de HR-professionals noemt medewerkersbehoud als een nóg belangrijker thema. De twee zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ligt redelijk voor de hand dat een nieuwe medewerker die zich niet goed begeleid voelt tijdens zijn inwerktijd geen band met de organisatie opbouwt en dus snel weer ergens anders gaat kijken.

‘Veel zorgaanbieders zijn bezig met overleven. Dat zal beter lukken met medewerkers die een band voelen met de organisatie’

Ook in werkgeverschap geldt: je krijgt maar één keer de kans om een goede eerste indruk te maken. Maar dat blijkt dus lang niet altijd te lukken, en vaak wordt daarbij ‘gebrek aan tijd’ als belangrijkste factor genoemd.

Het is makkelijk om dit de werkgevers in de zorg kwalijk te nemen. Maar dat is ook wel een beetje té makkelijk. Veel zorgaanbieders zijn bezig met overleven. Dat zal beter lukken met medewerkers die een band voelen met de organisatie. Maar een organisatie die in de overlevingsstand staat, heeft geen tijd om die band met ze op te bouwen en in stand te houden. Catch 22. En welkom zzp’ers.

Delen