Vijftig

Nieuwskoppen trekken natuurlijk de meeste aandacht als ze een beetje prikkelen. De kop ‘Verpleegkundige moet zich na vijftigste omscholen’ op Nursing doet dit zeker. ‘Moet’ klinkt immers als een verplichting. Zo van: als je aan dit vak begint, realiseer je dan wel dat het op je vijftigste afgelopen is.

De boodschap komt van gezondheidseconoom Bastiaan Ravestijn, die op basis van zijn promotieonderzoek concludeert dat verpleegkundige een van de fysiek meest zware veelvoorkomende beroepen is. Gelukkig blijkt verderop in het nieuwsbericht wat Ravestijn écht bedoelt, namelijk dat verpleegkundigen geholpen moeten worden om zich op hun vijftigste om te scholen. Met andere woorden: als ze dat willen. Dat klinkt een stuk redelijker, want er zijn ongetwijfeld ook verpleegkundigen die er niet aan moeten denken om op hun vijftigste uit het vak te stappen, simpelweg omdat ze het werk veel te leuk vinden. Bovendien zouden we een acuut probleem hebben als dat vijftigste jaar een harde grens wordt, want er dreigt toch al een groeiend tekort. Aan hoogopgeleide verpleegkundigen om precies te zijn, wat er eerder voor pleit om verpleegkundigen te laten doorleren dan om ze te laten omscholen.

[Tweet “Moeten alle verpleegkundigen zich na hun vijftigste laten omscholen?”]Verderop in het nieuwsbericht van Nursing staat dat Ravestijn aantoont dat mensen met laag gewaardeerde beroepen drie keer zo vaak een slechte gezondheid rapporteren en dat daarmee een algemene verhoging van de AOW-leeftijd nadeliger is voor mensen met zware beroepen. Verpleegkunde, een zwaar beroep, is dus per definitie laag gewaardeerd? Het is niet te hopen. En ik denk dat zorgafhankelijke mensen er ook echt wel anders over denken.

Maar als het allemaal waar is wat Ravestijn stelt, vraagt het om een bredere aanpak dan simpelweg verpleegkundigen op hun vijftigste massaal het vak uit te loodsen. Werk liever aan bevordering van de waardering en faciliteer doorleren.

Delen