Vlaggetjes uitzetten

Een van de kanshebbers voor de ZorgVeiligPrijs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is het Rode Vlaggeninstrument. Zonder de andere deelnemers tekort te doen, vind ik dit een mooi initiatief omdat het antwoord biedt op de ontwikkeling in de thuiszorg die voor kostenbesparing lager geschoold personeel wil inzetten. Dit leidt tot de kritiek dat dit personeel niet in staat is in te spelen op gesignaleerde zorgproblemen. Het kan echter wel getraind worden om te signaleren of bij mensen thuis dingen niet goed gaan. Bijvoorbeeld als mensen ineens vragen gaan stellen over hun geneesmiddelen. Of als opvalt dat geneesmiddelen rondslingeren in huis. De hulpverleners hoeven dan zelf niet te handelen, maar kunnen wel binnen hun eigen organisatie een rode vlag uitzetten. Een signaal dat zegt: kijk uit, hier is aandacht nodig.

Gisteren verzorgde KNMP-voorzitter Jan Smits een presentatie over de rol van de apotheek in het toekomstige zorgveld. Hij sprak daarbij ook over het beleid van de KNMP. Een van de speerpunten hierin is: voor de leden wedijveren voor een bekostigingsstructuur die het verlenen van farmaceutische zorg stimuleert. Het Rode Vlaggeninstrument biedt de apothekers bij uitstek een manier om zich in die zorgverlening te onderscheiden. De apotheker heeft immers de farmaceutische kennis in huis op basis waarvan hij zorginhoudelijk op die rode vlaggen kan reageren.

Zo zijn er ongetwijfeld veel meer initiatieven in het veld waarop de apothekers kunnen inspelen. En als zowel de KNMP als de apothekers de blik actief naar buiten richten, kunnen ze hiervan ook gebruikmaken. De KNMP kan dit doen door veldinitiatieven in kaart te brengen voor haar leden. En de apothekers door niet af te wachten of de huisarts in actie komt, maar zelf deze zorg naar zich toe te trekken.

 

Delen