Vleugellamme leiders

De Nederlandse gezondheidszorg heeft te kampen met een gebrek aan leiderschap. BDO Accountants & Adviseurs concludeert dit op basis van onderzoek onder ruim tweehonderd zorgorganisaties verdeeld over zes zorgsectoren. Slechts 9 procent van de ondervraagden zegt het vermogen te hebben om de veranderingen in de sector om te zetten in betere of efficiëntere zorg.

Een verontrustend laag percentage, zeker als je bedenkt dat dit geluid komt van bestuurders of de managementlaag direct daaronder, de mensen die de verantwoordelijkheid hebben om de verandering in goede banen te leiden dus. Worden deze bestuurders en managers overvallen door wat er op ze afkomt? Dat ligt niet voor de hand, want de zorg is het toneel van voortdurende verandering en van bestuurders en managers mag worden verwacht dat ze daarmee om kunnen gaan. Daar zijn ze juist voor.

Getuigt het dan van zelfkennis? Dat is niet te hopen, want dit zou er feitelijk op neer komen dat ze toegeven incompetent te zijn. In dat geval horen ze het veld te ruimen en plaats te maken voor bestuurders en managers die wél met veranderingen kunnen omgaan.

Maar misschien dekken ze zichzelf gewoon in. Heel opvallend in dit verband is dat maar liefst twee derde zegt slechts een beperkte of zelfs helemaal geen verandercapaciteit te hebben. Dat neigt naar ideeënloosheid of starheid. Maar misschien is op dit punt in de berichtgeving gewoon een foutje in de tekst geslopen waarbij het zinsdeel achter de komma is weggevallen, namelijk: “…zonder het huidige verdienmodel van de organisatie in gevaar te brengen.”

Delen