Voor de muziek uit

Het is een leuk idee van Pier Eringa om ‘een deel van de zorgwinst’ te investeren in een landelijke banenpool die personeel uitleent aan zorginstellingen, maar dit gaat het niet worden. Eringa, bestuurder van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, pleitte hiervoor tijdens het Drechtsteden Politiek Debat.

Eringa stelt dat de bezuinigingen vanuit het rijk, de afnemende vraag vanuit de consument, slimmer werken en een betere taakverdeling tussen organisaties en minder verspilling samen voldoende financiële ruimte scheppen om zo’n gesubsidieerde landelijke banenpool mogelijk te maken. Daarmee loopt hij behoorlijk voor de muziek uit, want de overheid staat nog nadrukkelijk in de bezuinigingsstand en die taakverdeling tussen organisaties bestaat nog vooral op papier. En als hij ook de ‘winsten’ van de zorgverzekeraars tot dit doel wil gebruiken, zullen de zorgverzekeraars niet nalaten te benadrukken dat zij zonder winstoogmerk werken en dat zij door de banken worden verplicht tot het aanhouden van de reserves die ze hebben. Wat Eringa ook even vergeet, is de eind vorige maand geuite waarschuwing dat de zorgpremie in 2015 weer fors zal stijgen, om de hervormingen in de zorg die dan ingaan te kunnen bekostigen.

Het is trouwens tamelijk ironisch dat een ziekenhuisbestuurder de afnemende zorgvraag van de consument aanvoert als argument om geld in een subsidiepot te stoppen. Nog maar twee maanden geleden waarschuwden de ziekenhuisbestuurders ervoor dat de zorgverzekeraars geen recht hadden om die dalende zorgvraag te vertalen in een strenger inkoopbeleid. Die dalende zorgvraag was immers een door de crisis ingegeven tijdelijk probleem, stelden ze toen. De ziekenhuizen moesten ruimte houden om te investeren in een toekomst waarin die zorgvraag zich ongetwijfeld weer zou herstellen. Hoeft dat nu ineens niet meer en kan het geld nu in een banenpool gestoken worden? Dat klinkt weinig geloofwaardig.

Delen