Voor half november duidelijkheid

Bij Achmea overheerst de opluchting. Misschien nog wel meer omdat het überhaupt toch nog gelukt is om tot een contract te komen met het Slotervaartziekenhuis dan over het feit dat het erin geslaagd is om hierbij binnen de grenzen van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord te blijven. “Dit contract betekent duidelijkheid voor onze verzekerden”, zegt woordvoerder Christine Rompa. En Achmea geeft ook meteen aan de onduidelijkheid van de afgelopen periode in de toekomst nooit meer te willen. Rompa: “Met veel ziekenhuizen hebben we contracten afgesloten voor 2013 én 2014. Met een aantal – zoals het Slotervaart – echter alleen voor 2013. Deze unieke casus heeft ons veel geleerd. Vooral dat we onze verzekerden dit jaar vóór medio november duidelijkheid willen bieden over de contractering voor 2014. Midden november zullen we onze verzekerden dus ook duidelijk maken met welke ziekenhuizen contractering op dat moment nog niet gelukt is, zodat zij hiermee rekening kunnen houden.”

De juridische afdeling van Achmea heeft in de totstandkoming van het contract een grote rol gespeeld. “We moesten zeker weten dat we tot afspraken zouden komen met de bestuurders die de bevoegdheid hebben om hierover beslissingen te nemen”, zegt Rompa. “De dagelijkse bestuurders Brandjes en Beijnen hebben die bevoegdheid. Onze juristen hebben zich ervan verzekerd dat het een rechtsgeldig contract is en dat een eventuele verandering in de eigendomsstructuur van het ziekenhuis ná de contractdatum daaraan niets af doet.”

Mocht Aysel Erbudak dus toch weer terugkeren als bestuurder van het ziekenhuis, dan zal zij genoegen moeten nemen met de feiten zoals die nu op tafel liggen.

Delen