Voor het blok

Tenenkrommend, noemt Jos de Blok de discussie over de zorgbonus. Wie de discussie hierover heeft gevolgd, kan hem moeilijk ongelijk geven. Een structureel betere beloning voor verpleegkundigen en verzorgenden was naar zijn mening op zijn plaats geweest.

Precies dat is wat hij nu biedt aan de (wijk)verpleegkundigen en (wijk)ziekenverzorgenden die in dienst zijn van zijn bedrijf Buurtzorg Nederland. Het is een logisch gevolg op de oproep die hij eind vorig jaar via Twitter al aan collega-bestuurders deed. Die oproep leverde niet veel op en het coalitieakkoord liet ook niet zien dat de coalitiepartijen op dit gebied constructieve stappen willen zetten.

‘Niet zeggen dat het anders kan, maar het gewoon zelf anders gaan doen’

Dus doet De Blok het maar zelf. Het past bij de manier van werken die al sinds de oprichting van Buurtzorg hem eigen is: niet zeggen dat het anders kan, maar het gewoon zelf anders gaan doen. De reacties zijn positief en dat is ook begrijpelijk. De vraag is echter wel hoe collega-aanbieders zullen reageren op de voorzet die De Blok geeft. Hij zet ze immers (pun not intended) wel een beetje voor het blok. Zijn beslissing kan voor verpleegkundigen en verzorgenden aanleiding zijn om het nieuws onder de neus te houden van hun werkgever, of te solliciteren bij Buurtzorg. Van het laatste wordt de totale vijver van verpleegkundigen en verzorgenden niet groter. En het eerste dwingt de werkgevers om hun werkgeverschap en in het verlengde daarvan hun financiële positie te heroverwegen. Met als gevolg dat hun brancheorganisatie zal aankloppen bij de overheid.

Maar dat is ook precies De Bloks bedoeling natuurlijk, want zijn actie is een nadrukkelijk signaal aan de politiek.

Delen