Voorbarige conclusie

Een paar honderd huisartsen en dertig wijkverpleegkundigen interviewen over een majeure verandering in de samenleving die drie en een halve maand onderweg is en dan al conclusies trekken in de trant van ‘het systeem heeft gefaald en laten we zo snel mogelijk op onze schreden terugkeren’. Ik zou het niet durven, maar FNV-bestuurder Gijs van Dijk heeft er geen moeite mee. “En dat in een verzorgingsstaat als de onze”, zegt hij erbij. “Ik hoop dat de overheid dit nu eens inziet en de bezuinigingen terugdraait.”

De kans dat dit gaat gebeuren lijkt me nihil. Een experiment vrije tarieven in de mondzorg kun je misschien na een paar maanden afkappen, zoals we dit kabinet inderdaad hebben zien doen. Daar maak je hooguit wat tandartsen boos mee. Maar een weloverwogen cultuuromslag in de samenleving die al jarenlang in de lucht hangt, zet je niet even stop omdat een kleine groep huisartsen en wijkverpleegkundigen stelt dat ze de zorg thuis onvoldoende vinden. Hoe representatief is dit onderzoek? Hoe volledig is het beeld van deze huisartsen van het leven van mensen in verpleeghuizen? Vereenzamen ouderen daar niet? Eten en drinken ze daar wel goed?

En vergelijkend onderzoek over hoe ouderen in het verpleeghuis en ouderen in de eigen thuissituatie hun leven ervaren, zou waardevoller zijn. Maar wellicht zou ook dat nog te vroeg komen op dit moment. Eerst moet iedereen maar eens wennen aan de nieuwe werkelijkheid. De professionals misschien nog wel het meest. Het is veelzeggend dat de bevraagde wijkverpleegkundigen stellen dat de partijen die actief zijn in de wijk hun werkzaamheden beter op elkaar moeten afstemmen.

Delen