Voorbespreking op 22 mei

De Tweets verschenen afgelopen zaterdagmiddag vrijwel op hetzelfde moment. Wim Schellekens (bestuurder VitaValley) met deze: ‘Toekomst van de zorg: congres @Zorgvisie en @VitaValley op 22 mei: al ingeschreven?’ En verslaggever Dominique van der Heyden met dit: “Wilders weg bij Catshuis. Lijkt geklapt.” Reken maar dat het VitaValley congres een extra lading krijgt door het mislukken van het Catshuisberaad.

Maar ook voor 22 mei is er al genoeg om over de discussiëren. Neem bijvoorbeeld die 9 euro eigen bijdrage per recept. In een vergrijzende samenleving waarin steeds meer mensen chronische ziekten ontwikkelen, is dat makkelijk scoren. Maar het is de vraag of het de slimst denkbare bezuinigingsmogelijkheid is op het zorgpakket.

Veel belangrijker is uiteindelijk de vraag hoe het verder gaat met de ontwikkeling van het zorgstelsel. Uitgaand van snelle verkiezingen en afgaand op de eerste peilingen, behoort een meerderheid op links óf rechts niet tot de mogelijkheden. Een brede coalitie met partijen van links én rechts ligt dus voor de hand. En dan wordt het compromissen sluiten over de volle breedte. Niet alleen over die moderne variant op de medicijnknaak, maar ook over grote thema’s als gereguleerde marktwerking en preventie. Voormalig minister Ab Klink kan op 22 mei dan wel komen spreken over ‘de lange termijn toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg’, maar ook hij heeft geen glazen bol en weet dus niet welke afspraken over de zorg de nieuwe coalitie gaat maken. Wat niet wegneemt dat ik op die 22ste mei veel beleidmakers en bestuurders hoop tegen te komen. Een beetje intelligente voorbeschouwing op wat het nieuwe kabinet te doen staat, kan geen kwaad.

Delen