Voorbij het ziekenhuis

SAZ kondigde eerder dit jaar aan dat samenwerking tussen ziekenhuizen en de regio hét thema van 2019 moest worden. Hieraan geeft de organisatie nu nadere invulling door onder het motto ‘van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’ nadrukkelijk in te zetten op preventie en vroegsignalering.

Een verlegging van de strategie van medische behandeling bieden naar bevordering van gezondheid, noemt SAZ het zelf. De argumentatie erbij is: ‘De vergrijzende bevolking en de daarbij horende stijgende zorgvraag, de beschikbaarheid van nieuwe behandelingen, het oplopende personeelstekort en de veranderende rol van de patiënt bij zijn behandeling maken duidelijk dat de zorg in haar opzet fundamenteel moet veranderen’.

Koersverandering in de zorg moet in de kern neerkomen op krimp aandeel ziekenhuiszorg

Dat een koersverandering in de zorg nodig is, is duidelijk. Waar die in de kern op moet neerkomen ook: krimp van het aandeel ziekenhuiszorg. Dit is te bereiken door versterking van de zorg in de eerste lijn, versterking van de eigen regie van de patiënt en een sterkere inzet op gezondheidsbevordering om te voorkomen dat mensen patiënten worden. Bij dit laatste dringen termen als preventie en leefstijl om voorrang.

Allemaal zaken waarover iedereen in zorgland het inmiddels alweer een aardige poos heeft. Toch doet het woord gezondheidsorganisatie vooral vermoeden dat SAZ ook in de toekomst een heel grote rol weggelegd ziet voor ziekenhuiszorg. De koers die SAZ voorstelt zou meer vertrouwen wekken als ze volmondig onderstreept werd met het streven: ‘Wij gaan ervoor zorgen dat zo veel mogelijk van de zorg die we nu nog als ziekenhuizen bieden overbodig wordt’.

Delen